تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیر از شعب موفق استان

آقای بوستان افروز مدیر شعب استان با همراهی آقای سارانی ریاست دایره فناوری اطلاعات و آقای میرشکار بازرس مدیریت در شعب موفق استان حضور یافتند و از زحمات و تلاش همکاران در جذب منابع با عنایت به عملکرد شعب تا پایان بهمن ماه سال جاری تقدیر و تشکر نمودند.
مدیر شعب در جمع همکاران شعبه مرکزی زاهدان بیان نموند : زحمات و تلاش همکاران در دستیابی به اهداف ترسیمی بانک جای تقدیر و تشکر دارد و امیدوارم تا پایان سال به اهدافی فراتر از اهداف شعبه دست یابید.مدیران ارشد بانک تاکید دارند اهداف شعب در تمام بخش ها محقق شود و امیدوارم تا پایان سال شعب بتوانند کارنامه ای درخشان در تمام بخش ها و فعالیت های بانک را ثبت نمایند و نسبت به شعب هم درجه خود در سطح کشور موفق تر عمل نمایند.از فرصت های در دسترس و مزیت های بانک به نحوه احسن بهره برداری نمایید و تمام تلاش همکاران در جهت ارتقا رتبه استان باشد و مطمینا اگر همکاران با این هدف و با روحیه وفاق و همدلی تلاش نمایند به زودی شاهد رویدادهای خوشایندی در سطح استان خواهیم بود.اطلاعات بانکی و پیگیری همکاران خوب است ولیکن انتظار می رود همکاران استان در سطح عالی باشند.تکریم ارباب رجوع و اطلاع کامل از حساب ها و خدمات بانک در جهت نگه داری مشتریان بانک مورد تاکید است .وفاق و همدلی در شعب مشاهده می شود که امیدوارم این جمع با نشاط ،با تلاش گروهی و با کمک همه همکاران بتوانیم سهم منابع بانک از منابع استان را افزایش دهند .در ادامه لوح تقدیری از سوی مدیر شعب استان به همکاران شعب موفق استان اهدای گردید و همچنین به پاس همراهی همسران همکاران نیز لوح تقدیر به همراه هدایایی به نامبردگاه اهدای گردید.
شایان ذکر شعبه میدان امام علی (ع) زاهدان با تحقق 153 درصدی و شعبه بلوار دانشگاه زاهدان با تحقق 144 درصدی و شعبه مرکزی زاهدان با تحقق 107 درصدی و شعبه هیرمند زابل با تحقق 106 درصدی اهداف ترسیمی تا پایان بهمن ماه سال جاری ، چهار شعبه موفق استان در جذب منابع می باشند.
آخرین بروزرسانی 1395/7/4