تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه دفتر آموزش و پژوهش استانداری

جلسه دفتر آموزش و پژوهش استانداری در محل دفتر مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری برگزار گردید.

جلسه ای با حضور آقای بوستان افروز- مدیر شعب استان-،آقای دادی-ریاست دایره امور اداری-، آقای میرشکار-بازرس مدیریت-،در محل دفتر آقای مهندس جدلی- مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری- برگزار گردید.دراین جلسه بوستان افروز با عنایت به دوره های طراحی شده در بانک جهت ارتقا سطح دانش همکاران ،درخواست برگزاری این دوره ها توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداری با شرایط مد نظر بانک را مطرح نمود.در ادامه مهندس جدلی عنوان نمود دوره های مصوب شده در این مرکز را برگزار و سایر دوره ها در کار گروه مطرح و انشالله مجوز برگزاری آن دوره های را نیز دریافت می نماییم.در ادامه شرایط مد نظر بانک جهت برگزاری دوره های آموزشی از سوی آقای دادی مطرح گردید.

آخرین بروزرسانی 1394/5/5