تازه های اخبار تازه های اخبار

بازدید جناب آقای مرتضایی عضو محترم هیات مدیره بانک از استان سیستان و بلوچستان

طی سفر جناب آقای مرتضایی عضو محترم هیات مدیره بانک به استان سیستان و بلوچستان همزمان با سفر هیات دولت ، ایشان ازبرخی شعب سطح زاهدان و دوایر مدیریت استان بازدید نمودند.
طی سفر جناب آقای مرتضایی عضو محترم هیات مدیره بانک به استان سیستان و بلوچستان همزمان با سفر هیات دولت ، ایشان ازبرخی شعب سطح زاهدان و دوایر مدیریت استان بازدید نمودند و در طی بازدید از شعب مرکزی زاهدان،دانشگاه زاهدان ،دانش زاهدان، زیباشهر زاهدان با اطلاع از وضعیت سپرده ها و میزان تسهیلات اعطایی و مشکلات موجود در شعب پرداختند که از سوی روسای شعب مذکور برخی مشکلات شعب عنوان شد .طی این بازدید جناب آقای مرتضایی عنوان نمودند در سال جدید در ارزیابی عملکرد شعب قیمت تمام شده پول نیز دخیل می باشد و همکاران جهت جذب منابع باید سعی در جذب منابع بصورت بسته ای از سپرده های بلند مدت و ارزان قیمت را در دستور کار داشته باشند.در ادامه آقای بوستان افروز - مدیر شعب استان - با اشاره به نوع کار بانک که ارتباط مستقیم با ساخت و ساز مسکن و عدم قابل قبول بودن معماری برخی شعب، تقاضا نمود جهت شعب استیجاری مجوز خرید زمین جهت ساخت شعبه در حد و حدود شان و اعتبار بانک ، مشکلات مسکن مهر و روستایی ، posهای فروشگاهی ، مشکلات سیستمی و فروش اقساطی های مسکن مهر مطرح گردید.در ادامه این سفر آقای مرتضایی در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان که با حضور دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری و هیات همراه تشکیل گردیده بود شرکت نمود که در این جلسه سرمایه گذاران راهکارهای خود را برای برون رفت از مشکلات توسعه ای استان سیستان و بلوچستان بیان کردند
آخرین بروزرسانی 1394/5/5