تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه روسای شعب

طی جلسه ای با حضور مدیر شعب استان و روسای شعب ،وضعیت منابع و مصارف بانک بررسی و تحلیل گردید
در این جلسه بوستان افروز - مدیر شعب استان - ابراز نمود در شرایط حساس و رقابتی فعلی ، جذب منابع مالی ارزان قیمت نقش مهمی در پیشبرد اهداف عالی بانک دارد اظهار داشت باید با تقویت تیم بازاریابی شعبه و برنامه ریزی هدفمند برای رابطین بازاریابی و سایر همکاران زیر مجموعه از طریق هدایت و سازماندهی توسط روسا یا معاونین شعبه با تلاش موثرگروهی ترتیبی اتخاذ نمایید که موجب جذب منابع در بخش های مختلف علی الخصوص حسابهای قرض الحسنه پس انداز و جاری گردیده تا ضمن تحقق اهداف تعیین شده در شش ماهه دوم سالجاری تامین رضایت مدیران عالی بانک و مقدمات تحقق آرمانهای بانک در بخش های مور تاکید فراهم شود. مطالبات مدیریت متاسفانه در ماههای اخیر رشد چشمگیری داشته که مستلزم تلاش گروهی کلیه همکاران و مدیریت جهادی مسیولین شعب می باشد تا با برنامه ریزی های روزانه برای پرسنل اقدامات لازم را در جهت کاهش مطالبات انجام دهند. همچنین مدیر شعب استان با بیان اینکه اگر شعار خواستن و توانستن سرلوحه کار ما باشد و به این شعار اعتقاد داشته باشیم قطعا با اجرای این مولفه ها و عمل به آنها شاهد نتایج خوبی در تحقق اهداف سازمانی خواهیم بود. بوستان افروزدستیابی به رتبه اول تا سوم در بین مدیریت های هم درجه را بعنوان هدف نیمه دوم سال جاری عنوان نمود و تنها راه دستیابی به این هدف را تلاش جمعی همه همکاران دانست و امیدوار گردید با تلاش جهادی همکاران در پایان نیمه دوم سال جاری به اهداف تعیین شده دست یابیم
آخرین بروزرسانی 1394/4/23