تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه رابطین بازاریابی

جلسه ای با حضور مدیر شعب استان- آقای بوستان افروز- ،کارشناس بازاریابی- آقای خواجه علی جهانتیغ-، ریاست دایره فناوری اطلاعات - آقای سارانی - و رابطین بازاریابی شعب برگزارگردید.
درابتدای جلسه کارشناس بازاریابی به ارایه گزارش عملکرد شعب پرداخت و برخی موارد را متذکر گردید و همچنین مصوبات دوره قبلی را نیز یادآور شد.در ادامه بوستان افروز - مدیر شعب استان - بیان نمود با اشاره به نقش کلیدی و موثر جذب منابع در پیشبرد اهداف بانک مشارکت کلیه همکاران را در بازاریابی را امری ضروری دانست و اظهار داشت فعالیتهای ما در حوزه بازاریابی نباید صرفا محدود به تلاش رابطین بازاریابی شعب گردد. لذا شعب موظفند به منظور ایجاد محیطی پویا و پرتحرک از توان و ظرفیت کلیه همکاران در امر بازاریابی استفاده نمایند. ایشان با مهم بر شمردن بحث تکریم مشتریان در موفقیت یک سازمان اظهار داشت از میان تمامی مولفه های تاثیر گذار در جذب مشتریان- تکریم مشتریان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و بیشترین تاثیر گذاری را در جذب مشتریان خواهد داشت. همچنین لازم است شعب ناموفق باید با استفاده از تجربیات شعب موفق نسبت به بهبود عملکرد خود اقدام نمایند همچنین پیشنهاد می شود پیگیری مستمر جهت فعال نمودن حساب های قرض الحسنه جاری غیرفعال را که دارای کارکرد خوب در سنوات قبل بوده اند را در الویت کاری شعبه قرار دهند.در ادامه رابطین برخی از مشکلات و درخواست های خود را عنوان نمودند که توسط گروه بازاریابی مدیریت راهکار و پاسخ ارایه گردید
آخرین بروزرسانی 1394/4/23