تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه ناظر پولی استان

به منظور بررسی و حل مشکلات مرتبط با خزانه بانک مسکن جلسه ای با حضور مدیر شعب استان -آقای بوستان افروز -، آقای سارانی-ریاست دایره فناوری اطلاعات- ،آقای حسین آبادی - معاونت دایره فناوری اطلاعات بانک ملی- در محل دفتر آقای نصری- ناظر پولی استان -برگزار گردید
دراین جلسه مدیرشعب استان مشکلاتی همچون عدم مناسب بودن ترکیب پولی جهت خودپرداز و اسکناس نو جهت اعیاد را مطرح نمودند و بیان نمودند ترکیب پولی به نحوی نیست که همیشه خودپردازها دارای پول کافی باشند و این موضوع  عدم سرویس دهی دستگاه های مذکور را در پی دارد که منجر به نارضایتی مشتریان و بانک مرکزی می گردد .پول فرسوده ارایه شده به بانک نیزمنجر به بروز اشکلات فنی و عدم سرویس دهی خودپرداز ها می گردد و عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار می دهد ..همچنین در ادامه بوستان افروز عدم تحویل گرفتن پول های فرسوده زیر یک خشت توسط خزانه بانک ملی را به عنوان مشکلی دیگر از مشکلات خزانه بانک مسکن عنوان نمود و خواستار حل این مشکلات گردید.در ادامه نصری راهکارهایی را عنوان نمود و ابراز کرد در اولین جلسه شورای هماهنگی بانکها این موارد را پیگیری می نماید.
آخرین بروزرسانی 1394/4/23