تازه های اخبار تازه های اخبار

پیگیری مطالبات معوق مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان

کمیته وصول مطالبات معوق مدیریت شعب با هدف پیگیری مطالبات معوق با حضور محمدرضا جعفری معاون مدیرشعب استان و روسای دوایر مدیریت شعب برگزار گردید

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان، کمیته وصول مطالبات معوق مدیریت شعب با هدف پیگیری مطالبات معوق با حضور محمدرضا جعفری معاون مدیرشعب استان و روسای دوایر مدیریت شعب برگزار گردید.نشست مذکور اولین جلسه کمیته وصول مطالبات معوق پس از بسیج نمودن همکاران مدیریت شعب با هدف بررسی موانع و ارایه راهکارهای مناسب و تعیین یک رویه معین تشکیل گردید.جعفری طی این جلسه بیان نمود: وصول مطالبات با پیگیری مکرر و ایجاد حساسیت به نتیجه می رسد .پیگیری مطالبات باید با جدیت از سوی همه همکاران عملیاتی شود.با تغییراتی ظریف در نحوه پیگیری همکاران در شعب و دسته بندی برخی مقادیر معوق و کد های تسهیلانی می توان روند وصول مطالبات معوق را بهبود بخشید و در کنار آن ابزار های تشویقی و تنبیهی نیز تاثیر راهکارهای پیشنهادی این کمیته را موثرتر خواهد نمود.که در نظر است تغییری در وزن پارامتر های تشویقی وصول مطالبات صورت گیرد.در بحث مشارکت ها تاکید می گردد قبل از سررسید شدن پیگیری گردد.
در ادامه جلسه اعضای کمیته به بررسی موانع و ارایه نظر پرداختند.

آخرین بروزرسانی 1397/9/10