عیادت مدیر شعب استان سیستان و بلوچستان از همکار

عیادت مدیر شعب استان سیستان و بلوچستان از همکار

عیادت مدیر شعب استان سیستان و بلوچستان از همکار

محمدرضا جعفری  مدیر شعب استان با همراهی تعدادی از همکاران مدیریت شعب به رسم سنتی حسنه و پسندیده با حضور در منزل آقای امین ا... موسوی سرحدی که به موجب عارضه در مهره های کمر مورد عمل جراحی قرار گرفته است،  عیادت  و ضمن اطلاع از روند بهبود و مصایب موجود ،برای نامبرده آروزی بهبودی کامل نمودند.

آخرین بروزرسانی 1398/9/10