تازه های اخبار تازه های اخبار

گرامیداشت روز مهندس در مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان

، به مناسبت روز بزرگداشت مقام خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین روز مهندس، محمدرضا جعفری مدیر شعب استان ضمن گرامیداشت مناسبت یاد شده با اهدای لوح تقدیر و هدیه به همکاران مهندس، آقایان رضا خمرنیایی کارشناس ساختمان ، مسعود عارفی معاون دایره سیستم ها و رضا سعادتی کارشناس شرکت اندیشه گستر فردا ، از زحمات آنان طی سال جاری تشکر و قدر دانی نمود .

به مناسبت روز بزرگداشت مقام خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین روز مهندس، محمدرضا جعفری مدیر شعب استان ضمن گرامیداشت مناسبت یاد شده با اهدای لوح تقدیر و هدیه به همکاران مهندس، آقایان رضا خمرنیایی کارشناس ساختمان ، مسعود عارفی معاون دایره سیستم ها و رضا سعادتی کارشناس شرکت اندیشه گستر فردا ، از زحمات آنان طی سال جاری تشکر و قدر دانی نمود .
همچنین طی رخداد های جداگانه از حسن انتخاب و اعتماد مهندسینی که به باشگاه مشتریان بانک مسکن در استان پیوستن نیز با اهدای لوح تقدیر و هدایایی قدردانی گردید.

آخرین بروزرسانی 1397/12/28