فهرست اخبار فهرست اخبار

پنجمین گردهمایی مدیریت شعب استان قزوین ، با حضور مسیولین مدیریت و روسای شعب تابعه در محل مدیریت برگزار شد.

نداف فهمیده:حفظ کرامت انسانی بین بانک و مشتریان و برقراری ارتباط خوب و سالم در جهت وفادارسازی مشتریان بایستی دربانک نهادینه شود
در این نشست اسداله نداف فهمیده –مدیر استان – طی سخنانی با تاکید بر تلاش همگانی در جهت جذب سپرده و افزایش منابع بانک گفت طرح مهر فرصتی است در جهت جذب سپرده و افزایش منابع بانک که روسای شعب بایستی باتمام توان از این طرح جهت جذب منابع استفاده نمایند.
مدیر استان با اشاره به اینکه اصناف و مشاغل زیادی در ارتباط با طرح مسکن مهر فعالیت می کنند گفت بایستی با مذاکره مستقیم با این اصناف نسبت به وفادارسازی و تبدیل آنها به مشتریان دایمی بانک تلاش نماییم.
وی خطاب به مسیولین شعب اظهار داشت حفظ کرامت انسانی بین بانک و مشتریان و برقراری ارتباط خوب و سالم در جهت وفادارسازی مشتریان بایستی دربانک نهادینه شود زیرا لازمه بقای هرسازمانی توجه به این موضوع مهم است.
اسداله نداف فهمیده ضمن تشریح برنامه ریزی استراتژیک در خصوص جذب و تمرکز منابع پیمانکاران فعال در طرح مهر ابراز امیدواری کرد با همکاری همه همکاران بتوانیم به این مهم دست یابیم.
مدیر استان با تاکید بر مزیتهای رقابتی جدید بانک اظهار داشت همه بایستی از این فرصت به وجودآمده استفاده کنیم و با تلاش و جدیت در جهت تحقق اهداف بانک در بخش جذب منابع گام موثری برداریم.
مرتضی قربانی معاون نظارتی و اجرایی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت و ضرورت رعایت نظم و انضباط کاری گفت همه بایستی با یکدلی و صمیمیت و رعایت ضوابط حاکم بر بانک نسبت به تحقق اهداف تعیین شده تلاش نماییم.
وی افزود با احترام و رفتار خوب می توانیم مشتریان را به بانک وفادارسازیم و با ارایه خدمات مطلوب . مناسب رضایتمندی آنها را فراهم سازیم.
مهدی رجبی –معاون مالی و فناوری نیز طی سخنانی خواستار توجه ویژه روسای شعب به ترویج بانکداری الکترونیک در بین مشتریان شد و اظهار داشت با توجه به اهمیت موضوع بانکداری الکترونیک همه بایستی در نهادینه سازی این امر مهم در بین مشتریان تلاش نماییم.
وی ضمن تاکید به داشتن اطلاعات بانکی و آموزش کارکنان افزود آموزش کارکنان جزی لاینفک هرسازمان است و بایستی با آینده نگری و آینده سازی در جهت پویایی و تعالی بانک تلاش نماییم
آخرین بروزرسانی 1394/5/4