جلسه وصول اقساط معوق

جلسه وصول اقساط معوق

دومین جلسه کمیته وصول مطالبات مدیریت شعب استان قزوین با حضور اعضای کمیته و روسای شعب آزادگان قزوین ، بلوار امام خمینی قزوین ، مرکزی محمدیه ساعت 15 روز دوشنبه 29/1/90 در محل مدیریت برگزار شد
مرتضی قربانی معاون اجرایی و نظارتی در این جلسه با ارایه گزارشی از آمار عملکرد شعب در زمینه وصول مطالبات در سال 89 به تحلیل آن پرداخت و اظهار داشت رمز موفقیت وصول مطالبات معوق پیگیری مستمر است.
وی افزود مدیریت در کنار شعب و همپای آنان در امر جذب منابع و وصول مطالبات خواهد بود و همه بایستی با تلاش و همدلی در جهت تحقق اهداف بانک گام برداریم.
معاون نظارتی و اجرایی یکی از راهکارهای مهم در امر وصول مطالبات معوق را مشارکت دادن همه کارکنان در این امر دانست ومهم ترین فاکتور پرداخت اضافه کار و پاداش به شعب در سال 90 را موفقیت در امر وصول مطالبات عنوان کرد.
در ادامه جلسه روسای شعب عملکرد خود در خصوص وصول مطالبات معوق را گزارش نمودند و اهداف 2 ماهه از سوی مدیریت جهت کاهش مطالبات معوق برای این شعب تعیین گردید
آخرین بروزرسانی 1394/5/4