بازنشستگان به عنوان سرمایه اصلی بانک

دیداربابازنشستگان

بازنشستگان به عنوان سرمایه اصلی بانک

حسینی :بازنشستگان به عنوان سرمایه اصلی بانک می توانند هدایت گر بانک باشند وماباید از آن نهایت استفاده را ببریم
همکاران بازنشسته استان قزوین درجلسه ای که با دعوت مدیرشعب استان صورت پذیرفت شرکت نمودند دراین جلسه سیداصغرحسینی –مدیراستان- ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو بازنشستگان را بهترین و باارزش ترین سرمایه های بانک دانست واضهارداشت بازنشستگان به عنوان سرمایه اصلی بانک می توانند هدایت گر بانک باشند وماباید از آن نهایت استفاده را ببریم.
حسینی با اشاره به اهمیت تجارب بازنشستگان از آنان خواست آموخته های خود را به همکاران جوان منتقل کنند .
وی با تاکید بر پاسداشت زحمات همکاران بازنشسته که با تلاشهای خود دراعتلای بانک نقش مهمی ایفا نمودند افزود : همه مابایستی به بهترین نحو ممکن ادامه دهنده را ه آنها باشیم ودرجهت اعتلای هرچه بیشتربانک تلاش بیشتری نماییم.
در پایان مراسم یکایک بازنشستگان ضمن بیان نظرات و پیشنهادات و همچنین احساسات خود را از نایل شدن به بازنشستگی و شروع مرحله ای جدید از زندگی ابراز نمودند .
شایان ذکر است از همکاربازنشسته آقای محمدثقفی - مدیرشرکت اندیشه گسترفردا- بدلیل همکاری وتعامل با بانک با اهدا ی لوح وهدایایی تقدیر گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/5/3