'گردهمایی معاونین شعب

روز مرگی و عدم برنامه ریزی در کار ها مانع پیشرفت و تعالی بانک است

'گردهمایی معاونین شعب

گردهمایی معاونین شعب با حضور مسیولین مدیریت ومعاونین شعب تابعه به منظور تبیین اهداف بانک در سال جاری وبررسی چالشهای پیش رو در محل مدیریت برگزارشد.
سیداصغرحسینی مدیراستان – در این گردهمایی با تاکید بر تحقق اهداف بانک تا پایان سال جاری اظهار داشت در حوزه جذب منابع ووصول مطالبات باید به گونه ای عمل نماییم تا ضمن حفظ تعادل منابع ومصارف به سمت تعالی سازمانی ورشد همه جانبه پیش رویم .
وی با تقدیر از شعبی که رشد منابع وکاهش مطالبات معوق داشته اند تاکید کرد همه شعب باید در تحقق اهداف بانک سهیم باشند واگر تلاشهای شعب هدفمند نباشد اهداف بانک نیز محقق نخواهد شد .
مدیراستان افزود بانک در سال گذشته 56 درصد رشد منابع و46 درصد کاهش مطالبات را تجربه کرد واین موفقیت بسیار خوبی بود مدیریت قزوین نیز در حوزه وصول مطالبات با کسب رتبه سوم دربین مدیریتهای کشور در بخش مطالبات معوق توانست موفقیت خوبی را کسب نماید و در سال جاری نیز تلاش خود را انجام خواهد داد تا در هر دو بخش جذب منابع ووصول مطالبات به اهداف مورد نظر دست یابد.
حسینی عوامل موفقیت مدیریت قزوین در حوزه وصول مطالبات را در برنامه ریزی، مشارکت پذیری و وجودتعامل بین کارکنان وپیگیری منسجم از سوی مدیریت و شعب برشمرد وخاطر نشان کرد با استفاده از تجارب ارزنده ای که در سال گذشته کسب کردیم وبا برطرف کردن نقاط ضعف خود وتقویت نقاط قوت بتوانیم بسیار اثر بخشتر از گذشته عمل نماییم.
مدیراستان گفت با توجه به پتانسیلهای موجود در قزوین ، سال گذشته در حوزه جذب منابع موفقیت قابل توجه ای نداشتیم ولی امسال به یاری خدواند وبا تلاش همکاران امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته در سال جاری اهداف خود را دراین بخش محقق سازیم.
وی با تاکید بر برنامه ریزی بازاریابی گفت فرهنگ سازمانی، بزرگترین مانع در برابر اجرای یک برنامه‌ریزی بازاریابی اثربخش است. بنابراین به منظور توسعه فرهنگ بازاریابی دربین تمام همکاران با تشکیل 2گروه بازاریابی ضمن بررسی عملکرد شعب دراین حوزه وشناسایی نقاط ضعف وقوت درصدد آن هستیم تا این فرهنگ را در بین همه همکاران نهادینه کنیم.
حسینی با تاکید بر توسعه بانکداری الکترونیک اظهار داشت با برنامه ریزیهای صورت گرفته در این زمینه امیدواریم مدیریت قزوین جزی مدیریتهای برتر در ماههای آینده باشد وبا توسعه فرهنگ استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک دربین مشتریان شاهد کاهش حجم کار شعب رضایتمندی مشتریان کاهش اتلاف وقت وکاهش هزینه نگهداری پول نقد باشیم.
حسینی در خصوص ارزشیابی کارکنان گفت ملاک ارزشیابی کارکنان عملکرد آنها است و ارتقای انها نیزبر اساس شایسته سالاری است بنابراین همه کارکنان باید ضمن همسو بودن با اهداف بانک با عمکلرد مثبت خود زمینه های ارتقای خود را فرآهم سازند.
وی گفت معاونین شعب چشم وگوش بانک هستند وباید در کنترل اسناد در طی روز وبا نظارت عالی بر امورجاری شعبه از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.
مدیراستان بها دادن به نیروی انسانی سازمان و توانمند کردن آنها با آموزش به منظور فعال کردن ، برانگیختن استعدادهای پنهان و نهفته را از دیگر موارد رسیدن به رشد بهره وری دانست وتصریح کرد روز مرگی و عدم برنامه ریزی در کار ها مانع پیشرفت و تعالی بانک است بنابراین شرکت کارکنان در دور ههای آموزشی وجدی گرفتن آن وهمچنین تسلط همه کارکنان به بخشنامه های بانک ضمن جلوگیری از روزمرگی از مهمترین عوامل افزایش خلاقیت ،نوآوری و بهره وری سازمانی است که همه باید به آن توجه کنند.
آخرین بروزرسانی 1394/5/3