پژوهش

توسعه بانک در نتیجه سرمایه گذاری دربخش پژوهش امکان پذیر خواهدبود

پژوهش

حسینی -مدیراستان-:توسعه بانک در نتیجه سرمایه گذاری دربخش پژوهش امکان پذیر خواهدبود
جلسه هسته پژوهشی استان قزوین با حضور مدیر شعب استان ودکتر روح اله بیات-مشاورپژوهشی- و اکثریت اعضای هسته پژوهش به منظور تبیین اهداف وجایگاه پژوهش در بانک و بررسی طرحهای پیشنهادی برگزار شد.
دراین جلسه سید اصغر حسینی مدیراستان طی سخنانی با تبیین اهمیت وجایگاه پژوهش در بانک گفت امروزه، پژوهش یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود و یکی از عوامل موثر در مقابله با چا لشهای پیش رو است.
وی افزود موفقیت و توسعه پژوهش در بانک نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی در آن است. به بیان دیگر، کسانی که در فعالیت‌های خود رویکردی پژوهشی دارند، پیش از هر گونه تصمیم به مطالعه وضعیت موجود پرداخته و با تجزیه و تحلیل مشاهدات خود به بهترین راهکار‌ها می‌اندیشند.
وی با اعلام این که پژوهش مانند چراغی است در تاریکی، اظهار داشت: یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است وهر نوع پیشرفت و توسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه بانک نیزدر نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش امکانپذیر خواهد بود .
حسینی گفت باید تلاش کرد تا از منابع انسانی توانمند دربانک به نحو شایسته‌ای بهره گرفت بنابراین، رویکرد پژوهشی به قشر یا گروه خاصی محدود نشده و زمانی سرچشمه اثر خواهد بود که در سطوح و امور گوناگون بانک تسری یافته باشد.
حسینی با بیان این که تاکنون اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه پژوهش دربانک انجام شده است، بر ضرورت سرعت بخشی به پروژه ها و افزایش محورهای نیازمندی بانک در این بخش تاکید کرد.
حسینی با تاکید بر این که با توجه به شرایط بانک، امروز زمینه کار به ویژه در بخش پژوهش بسیار زیاد است، افزود: لازم است هسته پژوهش و دیگر مجموعه های همکار در این بخش، علاوه بر سرعت بخشی به انجام پروژه ها، در مسیر افزایش محورهای نیازمندی بانک و توسعه آن، با استفاده از تمامی ظرفیت های داخلی، تلاشی جدی تر داشته باشند.
وی بابیان اینکه پژوهش می‌تواندجلوی بسیاری از دوباره کاری‌ها، اتلاف وقت و بودجه را بگیرد اظهارداشت در صورتی که برنامه ریزی فاقد پشتوانه تحقیقاتی باشد و به طور همه جانبه پیش از آغاز مورد بررسی قرار نگرفته باشد، به یقین در اجرا و عملیاتی شدن با مشکل روبه روخواهد شد. از این رو می‌توان گفت پژوهش به ویژه در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش عمده‌ای دارد.
در این جلسه دکتر روح اله بیات- مشاور پژوهشی - ضمن تاکید بر ارتقای طرحهای پژوهشی، نظارت دقیقتر بر فرایند تصویب پروپزالها، فعال کردن شیوه های اطلاع رسانی به مراکز علمی جهت همکاری هرچه بیشتر دانشگاه وبانک، ، از اعضای هسته پژوهشی خواست در این زمینه با تشکیل اتاق فکر ایدههای خلاقانه خود را درجهت پیشبرد اهداف هسته پژوهشی ارایه نمایند.
در ادامه جلسه تعدادی از پروپزالهای رسیده از مراکز علمی در حوزه بانکداری الکترونیک وجذب منابع بررسی ویکی از طرحهای پیشنهادی در حوزه تحلیل وارزیابی عوامل موثر بر جذب منابع به تصویب رسید.
آخرین بروزرسانی 1394/5/3