مدیراستان :رمز موفقیت در حوزه وصول مطالبات، پیگیر ی وایجاد روحیه مشارکت پذیری در بین همه کارکنان است

جلسه کارگروه وصول مطالبات

مدیراستان :رمز موفقیت در حوزه وصول مطالبات، پیگیر ی وایجاد روحیه مشارکت پذیری در بین همه کارکنان است

جلسه کارگروه وصول مطالبات مدیریت شعب استان قزوین با حضور مدیر استان واعضای کارگروه به منظور بررسی عملکرد شعب تابعه در محل مدیریت برگزار شد.
در این جلسه سید اصغر حسینی – مدیر استان- با بررسی وضعیت مطالبات معوق استان براساس گزارش ارسالی از اداره کل مدیریت ریسک اظهار داشت ازسال گذشته تاکنون مدیریت قزوین در حوزه وصول مطالبات همواره در بین مدیریتهای کشور رتبه دوم را داراست که این موفقیت مرهون تلاش وپیگیری های مجددانه کلیه همکاران صف وستاد می باشد وامیدواریم با استفاده از تجارب تمام همکاران وتلاش بیشتر آنها این روند رو به جلو در این حوزه ادامه یابد.
حسینی با تاکید بر اخذ ضمانت های معتبردرزمان اعطای تسهیلات به متقاضیان تصریح کرد روسای شعب باید با اعتبار سنجی مناسب واخذ ضمانتهای معتبر وبراساس بخشنامه های جاری بانک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نموده تا با کاهش ریسک اعتباری ، در آینده از معوق شدن تسهیلات جلوگیری نماییم.
وی گفت پیگیری مطالبات مشارکت توسط شعب باید به گونه ای باشد که همواره 2 ماه جلوتر از سررسید تسهیلات مشارکت اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی به تسهیلات گیرندگان به منظور آگاهی از وضعیت تسهیلاتی خود صورت گیرد.
مدیراستان با بیان این مطلب که رمز موفقیت در وصول مطالبات ،پیگیری وایجاد روحیه مشارکت پذیری در بین همه کارکنان است اظهارداشت شعبی که در امر وصول مطالبات از اهداف مورد نظر دور شده اند باید با پیگیری ، ایجاد روحیه مشارکت پذیری در همه کارکنان زیر مجموعه خود وبا بهره برداری از تجارب شعب موفق و با بکارگیری روشهای موثر ضمن جبران عملکرد گذشته به جایگاه مطلوب در این حوزه دست یابند.
وی با تاکید بر پیگیری مطالبات روستایی خاطر نشان کرد با برگزاری جلسات با بنیاد مسکن ، بخشداریهای شهرستانها، شوراهای اسلامی روستاها ودهیاریها ، با ارایه گزارش از وضعیت مطالبات درروستاها و راهکارهای وصول مطالبات هماهنگی لازم با نهادهای مربوطه جهت مشارکت آنها در امر وصول مطالبات صورت گیرد.
حسینی گفت گروههای پنجگانه باید 2بار در ماه جلساتی را با شعب برگزار نمایند تا ضمن بررسی پرونده های معوقه وعملکرد شعب ، طی صورتجلسه ای نتایج عملکرد آنها را به مدیریت جهت بررسی واقدامات لازم ارایه نمایند.
در ادامه جلسه مدیر استان با بررسی گزارشهای ارایه شده توسط گروههای پنجگانه کارگروه وصول مطالبات رهنمودهای لازم به منظور انجام اقدامات موثر از سوی شعب در 4 حوزه مطالبات جاری ،سررسید گذشته ، معوق ، مشکوک الوصول ارایه نمود .
آخرین بروزرسانی 1394/5/3