تاکید معاون اجرایی براهمیت ونقش مشترمداری وبازاریابی در بانک

کمیته بازاریابی

تاکید معاون اجرایی براهمیت ونقش مشترمداری وبازاریابی در بانک

کمیته بازاریابی مدیریت شعب استان قزوین با حضور مسیولین مدیریت وبرخی از روسای شعب استان قزوین به منظور بررسی عملکرد شعب وپیگیری بازریابی های صورت گرفته وهمچنین ارایه راهکار لازم جهت بهبود عملکرد در محل سالن جلسات مدیریت برگزار شد.

در این نشست عیسی قلیچ خانی معاون اجرایی مدیریت با تاکید براهمیت ونقش مشترمداری  وبازاریابی در بانک اظهار داشت با توجه به برنامه ریزیها وپیگیریهای صورت گرفته از ابتدای سال در بخش جذب منابع وشرایط اقتصادی حاکم در جامعه انتظار میرود شعب ،برنامه ها واهداف ابلاغی را با جدیت ومشارکت جمعی همه همکاران دنبال نمایند.

وی افزود مدیریت همواره درمسیر تحقق اهداف ابلاغی درکنار شعب است وامیدواریم با همدلی ، وتلاش همه کارکنان برنامه های ابلاغی در جهت تحقق اهداف مورد نظر در بخش جذب منابع به درستی اجراگردد.

قلیچ خانی تعهد سازمانی ومسیولیت پذیری را دو عامل بسیار مهم در تحقق اهداف بانک برشمرد وتصریح کرد همه باید به وظایف خود واقف باشند وبا استفاده از تمام ابزارها وپتانسیلهای موجود در جهت تحقق اهداف بانک تلاش نمایند.

وی با تاکید بر اهمیت جریان نقدینگی بانک اظهار داشت اگر بازاریابی ومنابع جدید به بانک تزریق نشود  حرکت رو به جلو بانک با چالش جدی مواجه خواهدشد وبانک نمی تواند سیاستهای خود را به درستی اجرا نماید.

معاون اجرایی با تاکید بر افزایش بهره وری اظهار داشت جذب منابع ارزان قیمت ودر نتیجه کاهش قیمت تمام شده پول از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و با توجه به رویکردبانک انتظار میرودشعب با تقویت حسابهای جاری وقرض الحسنه اهتمام لازم را دراین خصوص داشته باشند.

وی با تاکید بر تمرکز شعب برروی ارایه خدمات کارمزد محور  وصدور ضمانت نامه اظهارداشت با توجه به اهمیت افزایش بهره وری شعب ورویکرد بانک به این سمت باید شعب باشناسایی پیمانکاران وصدور ضمانت نامه تلاش مضاعف نمایند.

حسین صابری معاون مالی وفناوری مدیریت قزوین نیزبا تاکید بر استفاده از خرد جمعی ومشارکت همه همکاران در امر بازاریابی وجذب منابع مالی جدید اظهارداشت در شرایط کنونی بانکهایی موفق خواهند بود که با شناسایی نقاط قوت وضعف خود واستفاده از تمام ظرفیتها وپتانسیلهای خود در جهت تحقق اهداف تلاش نمایند.

صابری افزود مدیریت قزوین در سالهای گذشته عملکرد مطلوبی در بخشهای مختلف داشته وهمواره درارزیابی عملکرد در منطقه سبز قرارگرفته وانتظار میرود در سال جاری نیز این روند ادامه داشته باشد.

وی  شناسایی مشتریان وبازارهای هدف را از مهمترین اقدامات شعب در بخش جذب منابع دانست واظهار داشت شعب با داشتن چشم انداز ورویکرد جدیددر بخش بازاریابی وجذب منابع مالی با استراتژی وبرنامه ریزی مناسب در جهت تحقق اهداف تلاش نمایند.

معاون مالی وفناوری  مشتری مداری وتکریم مشتریان را از عوامل موثر در حفظ ونگهداری مشتریان عنوان واظهارداشت شعب باید نیازها و خواسته های مشتریان را شناسایی ودر حد امکان برآورده کنند که این امر می تواند ضمن افزایش رضایتمندی مشتریان در حفظ و وفادار سازی آنها بسیار موثر باشد.

درادامه حاضرین در این نشست نقطه نظرها وپیشنهادات خود را جهت بهبود عملکرد شعب در بخش جذب منابع ارایه نمودند.

 

آخرین بروزرسانی 1398/4/30