معاونین اجرایی ومالی وفناوری به عنوان مسیولین گروهها برنامه های مدیریت را جهت تحقق اهداف ابلاغی برای حاضرین در جلسه ارایه نمودند

گردهمایی روسای شعب

معاونین اجرایی ومالی وفناوری به عنوان مسیولین گروهها برنامه های مدیریت را جهت تحقق اهداف ابلاغی برای حاضرین در جلسه ارایه نمودند

گردهمایی روسای شعب با حضور مسیولین مدیریت وشعب در محل سالن جلسات مدیریت شعب استان قزوین به منظور بررسی چالشها واقدامات لازم جهت تحقق اهداف در بخش های مختلف برگزار شد.

به گزارش مدیریت شعب استان قزوین در این گردهمایی که در دو گروه 15نفره با حضور معاونین اجرایی و مالی وفناوری ، روسای  شعب ودوایر مدیریت برگزار شد معاونین اجرایی ومالی وفناوری به عنوان مسیولین گروهها برنامه های مدیریت را جهت تحقق اهداف ابلاغی برای حاضرین در جلسه ارایه نمودند.

در این نشست عیسی قلیچ خانی  - معاون اجرایی با تاکید بر اهمیت تحقق اهداف ابلاغی از سوی مقامات عالی بانک اظهار داشت درسال جاری که از سوی رهبر انقلاب سال رونق تولید نام گذاری شده است همه باید با تلاش مضاعف در جهت شکوفایی اقتصاد کشور وحل مساله اشتغال که با رونق تولید مرتفع خواهد شد حرکت نماییم.

وی افزود در فعالیتهای اقتصادی جذب وتامین منابع مالی از مهمترین برنامه ها واقدامات  بانکها وموسسات مالی در هر اقتصادی است  وبا توجه به استراتژی بانک همه باید در جهت افزایش بهره وری ورشد اقتصادی تلاش نماییم.

معاون اجرایی اظهارداشت در شرایط کنونی اقتصادی کشور، تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور رونق تولید از طرق مختلف از جمله سرمایه گذاری ویا حمایت های دولت ، سرمایه گذاری وتامین مالی خارجی وپس انداز های مردم وتجهیز منابع بانکها  از طریق  سپرده پذیری حسابهای قرض الحسنه  وجاری، سپرده های مدت دار، سرمایه واندوخته های بانکها ، ضمانت نامه ها واعتبارات اسنادی  و وصول مطالبات  انجام می شود .

وی افزود در شرایط کنونی سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز اقتصاد کشور از سایر بخش ها بیشتر می باشد وبانکها باید از طریق تجهیز منابع وتزریق  بهینه آن به اقتصاد کشور زمینه های رونق تولید را فراهم نمایند که تلاش تک تک کارکنان  در این امر مهم بسیار حایز اهمیت است.

قلیچ خانی افزود اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانکی است که از نظر اقتصادی  بسیارحایز اهمیت بوده و رشد وتوسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه امکانپذیر نمی باشد .

معاون اجرایی کامل نمودن اطلاعات بانکی وتسلط بر بخشنامه ها توسط مسیولین شعب وسایر همکاران ، بازاریابی  واستفاده حداکثری از محصولات بانک در جهت جذب منابع وفعالیت در بخشهای صدور ضمانت نامه های بانکی ، تکریم مشتریان و پیگیری مطالبات معوق  را از  جمله اقدامات  مهم شعب برشمرد و بر تلاش همه کارکنان در جهت تحقق اهداف ابلاغی تاکید نمود.

حسین صابری معاون مالی وفناوری مدیریت شعب استان قزوین نیزبا تاکید بر مشارکت جمعی همه کارکنان بانک جهت تحقق اهداف ابلاغی از سوی اداره کل امورمدیریتهای شعب اظهار داشت تسهیل وبهبود فرایندهای کاری شناسایی نقاط ضعف وقوت وبه کارگیری هر گونه راهکاری که بتواند به مجموعه بانک برای پیشبرد اهداف کمک نماید مورد استقبال  مدیریت ومقامات عالی بانک است وهمه باید در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشیم.

وی تصریح کرد عملکرد شعب در بخش های مختلف بصورت مستمر از سوی مدیریت واداره کل امور مدیریتهای شعب رصد می گردد وپس از تجمیع عملکرد شعب وبا شناسایی نقاط ضعف اقدامات لازم جهت بهبود عملکرد شعب انجام خواهد شد.

صابری با تاکید بر افزایش بهره وری شعب تصریح کرد درسال جاری افزایش بهره وری از سیاستهای مهم بانک می باشد وهمه شعب باید دراین خصوص برنامه ریزی واقدامات لازم را انجام دهند.

معاون مالی وفناوری استفاده بهینه وحداکثری از محصولات بانک ،تجزیه وتحلیل مشتریان وبرآورده نمودن خواسته ها ونیازهای آنها، تکریم مشتریان ، ترویج بانکداری الکترونیک و استفاده از خرد جمعی در حل مسایل را از مهمترین اقدامات شعب ومدیریت برشمرد وتصریح کرد همه باید در جهت بهبود عملکرد بانک تلاش نماییم.

در پایان این دو نشست مسیولین شعب نقطه نظرها ودیدگاهها خود را جهت بهبود عملکرد شعب بیان نمودند.

آخرین بروزرسانی 1398/4/10