همایش روسا ، معاونین وپایوران شعب

همایش روسا ، معاونین وپایوران شعب

همایش روسا ، معاونین وپایوران شعب تابعه مدیریت شعب قزوین با حضور مسیولین مدیریت،روسا،معاونین وپایوران شعب به منظور تاکید برتحقق اهداف تعیین شده وهمچنین تقدیر از شعب برتر در محل سالن همایش مدیریت برگزار شد.
در این همایش سید اصغر حسینی – مدیر استان- طی سخنانی اظهار داشت یکی از دغدغه های مهم کشور خروج اقتصاد از رکود می باشد وبانک مسکن نیز با توجه به رسالت خود در تامین مالی بخش مسکن تلاش نموه است تا نقش خود را جهت خروج اقتصاد از رکود ایفا نماید.
وی افزود به دلیل ارتباط بخش اعظمی از صنایع با بخش مسکن رونق این بخش بسیاری از مشکلات حاکم بر رکود اقتصادی را برطرف خواهد نمود وبا توجه به سیاستهای اخیر بانک در بخش اعطای تسهیلات همه کارکنان باید در این امر مهم اهتمام لازم را داشته باشند.
حسینی اقدامات مقامات عالی بانک در بخش های مختلف را بسیار ارزشمند ومهم دانست وتصریح کرد باید از این فرصت وبستر مناسب به وجودآمده به نحو شایسته ای در جهت تعالی بانک استفاده نماییم. 
مدیراستان با تاکید بر تحقق اهداف تعیین شده در بخشهای مختلف به ویژه دربخش صندوق مسکن یکم تصریح کرد با توجه به اقدامات وتبلیغات صورت گرفته در این خصوص شاهد افزایش مراجعات مشتریان به شعب هستیم که باید با مشاوره صحیح وتشریح کامل مزایایی این حساب درجهت تحقق اهداف تلاش نماییم.
وی نیروی انسانی مستعد وجوان وهمچنین ظرفیتهای بالای اقتصادی را از مزیتهای مهم استان برشمرد وخاطر نشان کرد اگر بتوانیم از پتانسیلهای وامکانات موجود به خوبی استفاده نماییم به طور حتم موفقیتهای چشمگیری نصیب استان خواهد شد.
مدیر استان گفت در ارزیابی عملکرد شش ماهه نخست سال توانستیم با تلاش همه همکاران رتبه دهم در بین مدیریتهای کشور کسب نماییم وامیدواریم با اقدامات انجام شده وتلاش بیشتر کارکنان در مدت باقی مانده تا پایان سال این رتبه ارتقای یابد.
حسینی با تاکید بر جذب منابع به وی‍ژه منابع ارزان قیمت تصریح کرد با توجه به وجود ابزارهای بسیار خوب در حوزه تسهیلات بدون سپرده وافزایش بازدهی سپرده ممتاز ، همه شعب باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا اهداف مورد نظر در این بخش تحقق یابد.مدیر استان با ابراز نگرانی از افزایش مطالبات معوق استان تصریح کرد شعب باید با جدیت بیشتر وبا پیگری مستمر اقدامات خود را در خصوص مطالبات انجام دهند .
وی افزود با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک شاهد خلوت شدن نسبی شعب هستیم وبنابراین شعب با اختصاص زمان بیشتر به این امر مهم وبا استفاده از تمام ابزارها وتوانمندیهای موجود برای تحقق اهداف مورد نظر وکاهش npl تلاش بیشتری نمایند.
حسینی گفت بانک مسکن از یک بانک اجرای کننده سیاستهای دولت به سیاستگذار در بخش مسکن تبدیل شده است واین امر موجب شده تا ضمن افزایش بهره وری بانک شاهد روند روبه رشدی در تمام حوزه ها باشیم بنابراین این اتفاقات خوب زمانی پابر جا خواهد ماند که ما بتوانیم وظایف خود را در بخش مسکن به خوبی انجام دهیم وبا تحقق اهداف نقش موثرتری در بانک داشته باشیم.
وی شاخص های مهم تاثیر گذار در ارتقای در جه شعب را جذب منابع ، وصول مطالبات و کاهش npl، بانکداری الکترونیک و صندوق مسکن یکم برشمرد وتصریح کرد همه شعب باید در شاخصهای مورد نظر برنامه ریزی مناسب داشته باشند ودر صورتی که از اهداف خود فاصله دارند هرچه سریعتر با اقدامات اصلاحی در فرصت باقی مانده تا پایان سال، شاهد تحقق اهداف در این شاخصها باشیم. 
معاون اجرایی مدیریت – عیسی قلیچ خانی – نیز در این همایش اظهار داشت همه ما عضو خانواده بانک مسکن هستیم وباید با مشارکت وهمدلی موجبات تعالی بانک را فراهم سازیم.
وی افزود براساس برنامه ریزی صورت گرفته در بخش منابع انسانی تمام تلاش خودرا خواهیم نمود تا با استقرار نظام شایسته سالاری وآموزش کارکنان در جهت افزایش بهره وری وانگیز ش منابع انسانی حرکت نماییم.
قلیچ خانی با تاکید بر جذب منابع گفت در ماههای پایانی سال حفظ مشتریان وجذب منابع بسختی صورت می گیرد بنابراین همه شعب باید با اشراف کامل به این موضوع وبا تکریم مشتریان در حفظ ونگهداری منابع بسیار تلاش نمایند.
معاون اجرایی گفت شعبی که در جذب منابع با اهداف خود فاصله دارند باید با مشارکت همه کارکنان تمام تلاش خود را درجهت تحقق اهداف شعبه انجام دهند.
قلیچ خانی یکی از اولویتهای مهم بانک در مقطع کنونی راکاهش مطالبات معوق وجلوگیری از رشد فزاینده آن برشمرد و تاکید کرد همه کارکنان باید با مشارکت در این امر مهم ضمن جلوگیری از افزایش مطالبات در جهت کاهش آن اقدام نمایند. 
وی با تاکید بر اهمیت پرداخت تسهیلات اظهار داشت شعب باید با رعایت بهداشت اعتباری وشناسایی مشتریان مستعد به این موضوع مهم اهتمام لازم را داشته باشند چرا که یکی از عوامل موثر در پویایی شعب توجه به این امر مهم می باشد.
مهدی رجبی معاون مالی وفناوری نیز طی سخنانی ضمن تشریح موارد مطرح شده در جشنواره بانکداری الکترونیک که در دی ماه سالجاری در تهران برگزار شد اظهار داشت در این جشنواره بانک مسکن از حیث نوآوری، کاربردی بودن وسودآوری در بخش طرح زیر ساخت انتقال وجه فراگیر مبتنی بر احراز هویت دوعاملی دربین بانکهای کشور به عنوان بانک منخب برگزیده شد.
وی افزود شعب باید در شرایط کنونی با ارایه خدمات با کیفیت وتشریح مزیت های خدمات بانکداری الکترونیک بانک به مشتریان به گونه ای اقدام نمایند تا همواره موجبات رضایتمندی مشتریان را فرآهم سازند.
معاون مالی وفناوری گفت یکی از دغدغه های مهم مسیولین بانک کاهش مطالبات معوق وnplمی باشد وهمه ما باید در تحقق اهداف مورد نظر در این بخش با جدیت ومشارکت اقدامات لازم را انجام دهیم.
رجبی با تاکید بر لزوم تحقق اهداف شعب در بخش ارزیابی عملکرد شش ماهه دوم سال جاری اظهار داشت به منظور کنترل ونظارت بر عملکرد شعب در شاخص های مورد نظر نرم افزاری توسط دایره سیستمها طراحی شده ودر اختیار شعب قرار گرفته است تا با رصد ماهیانه عملکرد خود اقدامات لازم را در جهت بهبود عملکرد انجام دهند. 
در ادامه این همایش ازروسای سه شعبه برتر ولیعصر خیام وفرهیختگان که در ارزیابی عملکر د شش ماهه نخست سال حایز رتبه های اول تا سوم شده بودند دلایل موفقیت خود را در شعب به حاضرین در جلسه ارایه نمودند واز کلیه پرسنل شعب با اهدای لوح تقدیر وهدایای نقدی تقدیر بعمل آمد.
شایان ذکر است از روسای شعب مینودر ، الوند،فرهیختگان ، بلوار امام خمینی،خیام،شهید بابایی که اهداف سال خود را در جذب منابع محقق کرده بودند با اهدای لوح وهدایایی تقدیر شد ودر ادامه به مناسبت سالروز تاسیس بانک با حضور همه کارکنان مراسم یادبودی برگزارشد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/27