اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

بازگشت

مدیریت شعب استان کردستان - معاون مالی وفناوری

یونس احمدی
مدیریت شعب استان کردستان - معاون مالی وفناوری
تلفن : 087-33238383
نمابر : 087-33243083
آدرس پستی : سنندج-میدان آزادی-خیابان حسن آباد