اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

بازگشت

رئیس حوزه شمال استان اصفهان

حمید اصلانی
رئیس حوزه شمال استان اصفهان
تلفن : 031-55571029
نمابر : 031-55571079
آدرس پستی : اصفهان - کاشان - ابتدای بلوار شهید خدامی -