تقدیر از مشتری هدف بانک

تقدیر از مشتری هدف بانک

با حضور مدیر شعب استان ایلام از دکتر تیموری از مشتریان هدف شعبه دره شهر ایلام تقدیر شد.

 با حضور مدیر شعب استان ایلام :

 از مشتری هدف شعبه دره شهر ایلام تقدیر شد

با حضور مدیر شعب استان ایلام از دکتر تیموری از مشتریان هدف شعبه دره شهر ایلام تقدیر شد.

طی این دیدار که با حضور رییس شعبه دره شهر و کارشناس بازاریابی مدیریت استان  در محل مطب دکتر تیموری برگزار شد، بهروز سلیمانی - مدیر شعب استان ایلام -  ضمن تاکید بر لزوم همفکری و تعامل با نک با مشتریان گفت: در بازارهای رقابتی امروز ،مشتریان خاص تاثیر بسزایی در افزایش یا کاهش منابع و نیز ورود و خروج  سایر مشتریان و معرفی بانک دارد.

وی با بیان این مطلب مهمترین وظیف همکاران شعبه را مشتری مداری دانست و افزود: همکاران شعبه با ایجاد ارتباط و مشتری مداری می توانند زمینه های همفکری و ارایه مشاوره را از مشتریان خاص فراهم نمایند که در این خصوص ارایه پیشنهاد و راهکار و شناسایی نقاط قوت و ضعف از دیدگاه مشتریان هدف باعث بهبود خدمات و رضایتمندی سایر مشتریان  خواهد شد.

 مدیر شعب استان سپس با تقدیر از دکتر تیموری به سبب همکاری با بانک مسکن از آمادگی بانک جهت ارایه خدمات و افزایش سطح تعاملات خبر داد.

دکتر تیموری نیز با تقدیر از حضور همکاران مدیریت ،بر همکاری خود با بانک مسکن و هم چنین معرفی بانک مسکن به سایر پزشکان و سایر افراد تاکید نمود.

لازم به ذکر است دکتر تیموری -  دندانپزشک و از افراد صاحب نام شهرستان دره شهر می باشد که  دارای چندین حساب با تراکنش بسیار مناسب در شعبه دره شهر ایلام می باشد

آخرین بروزرسانی 1394/4/23