با برنامه ریزی نحوه بازاریابی خود را تغییر دهید

نصرالهی - مدیر شعب استان ایلام:

با برنامه ریزی نحوه بازاریابی خود را تغییر دهید

به منظور بررسی راهکارهای بازاریابی نشستی با حضور رابطین بازاریابی شهرستان ایلام و روسای دوایر مدیریت برگزار شد.
به منظور بررسی راهکارهای بازاریابی نشستی با حضور رابطین بازاریابی شهرستان ایلام و روسای دوایر مدیریت برگزار شد.
در این نشست که درمحل ساختمان مدیریت برگزار شد صید محمد نصرالهی- مدیر شعب استان ایلام - بازاریابی را یکی ازنکات کلیدی در هر سازمان توصیف کرد و اظهار داشت: استفاده از نظرات کارکنان و همفکری با آنان یک ضرورت است که باعث ایجاد وحدت و ارزش آفرینی در شعبه و در نتیجه تحقق اهداف مدیریت خواهد شد.
وی افزود امروزه باید نحوه ی بازاریابی خود را تغییر دهیم که در برنامه ریزی جدید در نظر داریم با تقسیم وظایف و شناسایی توانمندی همکاران نسبت به فعال سازی همکاران در امر بازاریابی و تحقق اهداف بکوشیم.
مدیر شعب استان با اشاره به برنامه های جدید مدیریت و معرفی یک نفر از هر شعبه بعنوان بازاریاب شعبه اظهار داشت؛ تاکنون نتوانسته ایم بدرستی محصولات خود را به مردم معرفی کنیم که نیاز است روسای شعب و یک نفر از همکاران شعبه با مراجعه حضوری به مراکز و افراد در خارج از شعبه به معرفی خدمات و مزایای بانک مسکن بپردازند.
نصرالهی اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی مناسب و تدوین یک برنامه جامع ،روند بازاریابی و رشد منابع شعب و مدیریت شتاب  خوبی به خود بگیرد.
در ادامه این جلسه جعفر قیصرزاده ؛معاون مدیر شعب استان بر تشریح سیاست های بانک تا پایان سال پرداخت و از افزایش تعیین درصد برای مدیریت خبر داد  وگفت:طی مدت یکماه گذشته در جذب منابع روند روبه رشدی را داشته ایم که تداوم این روند بر تلاش مستمر همکاران و بازاریابی نیاز دارد.
وی تقسیم کار ،مشتری مداری ،دقت در رفتار با مشتریان ،داشتن اطلاعات بانکی و شناسایی بازارهای هدف را از موارد قابل توجه جهت تحقق هدف در مدیریت استان عنوان کرد.
معاون مدیر شعب با تاکید بر انجام نشست های بخشنامه خوانی در شعب ،آنرا باعث کاهش مشکلات ،آگاهی از آخرین دستورالعمل ها، تسلط و افزایش دانش شغلی همکاران دانست.
وی افزایش دانش شغلی را باعث افزایش پاسخ گویی و ارایه خدمات بهتر به مشتریان دانست.
در ادامه این جلسه مسایل و مشکلات بازاریابی مطرح شد که پاسخ لازم توسط مدیر و معاون مدیریت ارایه شد.
آخرین بروزرسانی 1395/3/4