همکاران انتظامات با اصول تیراندازی آشنا شدند

به منظور کسب مهارتهای لازم:

همکاران انتظامات با اصول تیراندازی آشنا شدند

به منظور آموزش و کسب مهارتهای لازم ، همکاران انتظامات دردوره آموزشی تیر اندازی شرکت نمودند.
به منظور آموزش و کسب مهارتهای لازم ، همکاران انتظامات دردوره آموزشی تیر اندازی شرکت نمودند.
در این دوره که با مشارکت دفتر حراست مدیریت و پایگاه مقاومت شهید کشوری بانک مسکن و هم چنین حوزه مقاومت شهید شنبه ای سپاه  ناحیه ایلام برگزار شد ، همکاران ضمن آموزش نحوه تیر اندازی ونشانه گیری، با اصول کامل تیر اندازی و کار با اسلحه در شرایط مختلف آشنا شدند.
گفتنی است در این دوره 12  نفر از همکاران انتظامات در میدان تیر پادگان شهید فرجیان زاده به آموزش پرداختند .
آخرین بروزرسانی 1394/11/19