ازمشتری ویژه بانک مسکن استان تقدیر بعمل آمد

ازمشتری ویژه بانک مسکن استان تقدیر بعمل آمد

در راستای گسترش تعامل با مشتریان و تقدیر از عملکرد آنان ،از دکتر عبدالرحیمی از مشتریان ویژه بانک مسکن شعبه سعدی تقدیر بعمل آمد.
در راستای گسترش تعامل با مشتریان و تقدیر از عملکرد آنان ،از دکتر عبدالرحیمی از مشتریان ویژه بانک مسکن شعبه سعدی تقدیر بعمل آمد.
 در این دیدار که جعفر قیصر زاده - معاون مدیر شعب استان- مهدی جمالوندی - رییس دایره فناوری و اطلاعات و اسد کوزادیان -کارشناس بازاریابی و مسیول روابط عمومی مدیریت استان حضور داشتند از دکتر عبدالرحیمی - مسیول آزمایشگاه و از مشتریان قدیمی و ویژه بانک مسکن استان با اهدای هدایای تقدیر شد.
جعفر قیصر زاده - معاون مدیر شعب استان با تقدیر از دکتر عبدالرحیمی ، حضور وی رادر بانک مسکن با توجه به جایگاه اجتماعی و خوشنامی ایشان مثبت ارزیابی نمود و از اینکه ایشان بانک مسکن را به عنوان بانک عامل خود انتخاب نموده اند تقدیر نمود.
 دکتر عبدالرحیمی با اظهار رضایت از خدمات بانک مسکن ، برخورد همکاران، رازداری وخدمات مناسب بانک مسکن را از عوامل مهم ادامه همکاری خود با بانک مسکن ذکر کرد وبر تشویق دیگر ان بر استفاده از خدمات بانک مسکن تاکید کرد.
در پایان این دیدار با اهدای هدایایی از آقای دکتر عبدالرحیمی تقدیر شد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/19