جوابیه بانک مسکن به سخنان بابک زنجانی

جوابیه بانک مسکن به سخنان بابک زنجانی

بانک مسکن شکایت خود در خصوص سخنان بابک زنجانی را از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری میکند
بانک مسکن شکایت خود در خصوص سخنان بابک زنجانی را از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری میکند
مدیریت محترم سایت/خبرگزاری/روزنامه
موضوع:جوابیه
با سلام و احترام
با عنایت به درج مطالب مربوط به دادگاه بابک زنجانی در رسانه ها و سخنان وی ،بانک مسکن شکایت خود را از طریق مراجع ذی صلاح قانونی دنبال و پیگیر استیفای حقوق بیت المال و بانک خواهد بود.
لذا خواهشمنداست جهت تنویر افکار عمومی و حفظ حقوق بانک دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات نسبت به درج آن در رسانه ها اقدام گردد.
 مسعود ایزدی
رییس اداره روابط عمومی بانک مسکن
آخرین بروزرسانی 1394/11/19