معرفی حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در سایه برنامه ریزی و بازاریابی مناسب صورت می گیرد

معاون مدیر شعب استان ایلام

معرفی حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در سایه برنامه ریزی و بازاریابی مناسب صورت می گیرد

در نشست بررسی راهکارهای معرفی حساب صندوق پس انداز مسکن یکم که با حضور جمعی از مسیولان دوایر و روسای شعب استان ایلام در محل ساختمان مدیریت برگزار شد، صید محمد نصرالهی - معاون مدیرشعب استان ایلام- خواستار شناسایی بازارهای جدید ومعرفی این حساب شد.
صید محمد نصرالهی - معاون مدیر شعب استان - با اشاره به برگزاری ویدیو کنفرانسهای متعدد و جلسات برگزار شده در خصوص حساب صندوق پس انداز یکم ، مهمترین سیاست ها و اهداف بانک مسکن را در این بخش را خانه دار نمودن مردم و جذب منابع برشمرد و تاکید کرد:  همکاران مدیریت استان و خصوصا روسای شعب بایستی با برنامه ریزی،بازاریابی در راستای معرفی این حساب با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود بکوشند .
ایشان تبلیغات مناسب، حضور در مراکز مختلف نظیر ادارات و سازمانها و معرفی حساب صندوق پس انداز یکم را ازعوامل مهم جذب منابع دانست و گفت:روسای شعب باید باتعیین هدف، تغییر رویه در بازاریابی و ترغیب همکاران درجهت دستیابی به اهداف بانک تلاش نمایند. 
 وی در ادامه ضمن بررسی تعداد افتتاح حساب های انجام شده در خصوص این حساب اظهار داشت: تقسیم بندی وظایف ، تعیین محدوده مکانی بازاریابی برای پرسنل شعبه ، اختصاص زمان بیشتر در ساعات غیر اداری جهت معرفی حساب می تواند باعث تحقق اهداف تعیین شده در این بخش گردد.
معاون مدیر شعب استان ایلام همفکری روسای شعب با یکدیگر،مذاکره با مشتریان ، اعلام و ارسال پیشنهادات از سوی همکاران ، تماس تلقنی با مشتریان و تبلیغات خانوادگی  را از دیگر راهکارههای معرفی این حساب برشمرد.
ایشان با اشاره به تجربه موفق حضور عملی همکاران در بازار و افتتاح حساب سپرده نوروزافزود: حضورعملی همکاران در یک مقطع خاص و هماهنگ با هم نشان داد که می توان به اهداف رسید   وهر زمان که این همکاران به بازار ورود کرده اند شاهد رشد منابع  بوده ایم . 
در ادامه این جلسه همکاران شرکت کننده در جلسه به بیان نظرات و دیدگاههای خود در این خصوص پرداختند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/19