فهرست اخبار فهرست اخبار

معاون اداره کل امور مدیریت های شعب در مراسم تجلیل از دو بانکدار برتر هرمزگانی ، ارزیابی عملکرد را از دستاوردهای مهم بانک طی چند سال گذشته است

ارزیابی عملکرد از دستاوردهای مهم بانک طی چند سال گذشته است

دراین مراسم که به منظور انتقال رهنمودهای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و باهدف تحقق اهداف تعیین شده در بخش های مختلف برگزارشد ، معاون اداره کل امور مدیریت های شعب مسوولان مدیریت وروسای دوای شعب حضور داشتند

 دراین مراسم که به منظور انتقال  رهنمودهای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و باهدف تحقق اهداف تعیین شده در بخش های مختلف برگزارشد ، معاون اداره کل امور مدیریت های شعب مسوولان مدیریت وروسای دوای شعب حضور داشتند .

صادقی اقدم گفت:  در مجمع ارزیابی عملکرد ، تمامی شاخص ها و به نوعی کلیه فعالیتها و دستاوردهایی که برای شعب تعریف شده در کارنامه آنها  دیده و محاسبه گردیده است و با با زخوردهایی که ازشعب و مدیریتها بدستمان رسید، آخرین اصلاحیه های ارزیابی عملکرد نیز صورت گرفت..

وی  تصریح کرد: در بحث هدفگزاری ، بانک  با توجه به ظرفیتهای شعب  برای آنها  هدف گزاری میکند و شعب  باتوجه به رقابتی که با هم دارند باهم مقایسه نمی شوند تا احساس عدم موفقیت بوجود نیاید.

معاون امور مدیریتهای شعب گفت: تنها 9  شعبه یعنی در حدود 30 درصد شعب  استان هرمزگان  در منطقه سبز قرارگرفته اند واین  امر نشان می دهد که شعب نیازمند  تلاش بیشتری هستند تا به آن سطح حداقل انتظار برسند و اهداف خود را محقق کنند.

در ادامه معاون اداره کل امور مدیریت های شعب به مواردی از جمله  حوزه وصول مطالبات ، بازاریابی و فرهنگ سازی آن ها ، ، بهینه سازی شعب ، سود آوری وکاهش هزینه ها ، کارمزد محوری ،حایز اهمیت بودن برنامه محوری وعملکرد محوری و استفاده از کلیه ابزارها وامکانات برای  اجرایی شدن ضوابط و دستورالعمل ها اشاره کرد.

در ادامه این نشست  عقیل زینلی مدیرشعب استان هرمزگان نیز  عملکردی از مدیریت استان ، منابع ، ظرفیتها  ورتبه استان ، مانده تسهیلات و مطالبات ، ضمانتنامه ارایه کرد .

در آخر نیز بعد از سه رییس شعبه برتر احسان جعفری رییس شعبه ولایت بندرعباس باکسب  رتبه چهارم کشوری با عنوان  بانکدار برتر و رتبه اول استانی  ، کرامت دمی رییس شعبه سید جما ل الدین بندرعباس با کسب  رتبه 82 کشوری با عنوان بانکدار برتر ورتبه دوم استانی  و عبداله حاج حسینی رییس شعبه بلوار امام خمینی بندرعباس با رتبه سوم استانی وسایر روسای شعب منطقه سبز و روسای موفق دوایر مدیریت وبازاریان برتر معرفی شده از اداره کل بازاریابی با اهدا لوح تقدیر و جوایزی تقدیر شد .  
آخرین بروزرسانی 1397/10/3