مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مدیریت بازاریابی، نصب،‌ راه اندازی و پشتیبانی ابزارهای پرداخت الکترونیک

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مدیریت بازاریابی، نصب،‌ راه اندازی و پشتیبانی ابزارهای پرداخت الکترونیک
شماره :
48/98/16
مهلت دريافت سند :
1348/10/11
مهلت ارسال سند :
1348/10/11
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1348/10/11

 

1-نام و نشانی مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاری امور مربوط به  مدیریت، بازاریابی، نصب،‌ راه اندازی،تحویل و تحول و پشتیبانی 81000 پایانه فروشگاهی و ارایه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) و نرم افزار پرداخت موبایلی به مدت 3 سال

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ28/100/000/000 (بیست و هشت میلیارد و یکصد میلیون ریال )که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارایه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به  مدیریت، بازاریابی، نصب،‌ راه اندازی،تحویل و تحول و پشتیبانی 81000 پایانه فروشگاهی و ارایه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) و نرم افزار پرداخت موبایلی به مدت 3 سال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/04/17 می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف:

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام:88969737 و  85193768                     

ساعت : 09:47:00
تاريخ : 1398/04/16