مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهی مزایده ملک مازاد(پروژه صحرای اصفهان)

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهی مزایده ملک مازاد(پروژه صحرای اصفهان)
شماره :
97/48/90
مهلت دريافت سند :
1397/08/07
مهلت ارسال سند :
1397/08/21
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1397/08/23

 بانک مسکن در نظر دارد ملک مازاد خود به شرح ذیل واقع در شهرستان اصفهان –بلوار ملت – نرسیده به هتل کوثر – ساختمان صحرا  بشرح ذیل را  از طریق برگزاری مزایده عمومی و به صورت شرایط نقدی و یکجا  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

  1. عرصه به مساحت  3208/68 متر مربع
  2. اعیان به مساحت 17249(مطابق گواهی عدم خلاف)در 9 طبقه مشتمل بر یک طبقه زیر زمین و همکف و هفت طبقه فوقانی که زیر زمین شامل انباری ،راه پله،استخر و مشاعات به انضمام پارکینگ و رمپ به مساحت 1708متر مربع در مرحله سفت کاری و همکف یک واحد مسکونی به مساحت 260/5متر مربع و دو واحد تجاری به مساحت 717/5(ملکیت واحدهای تجاری از آن بانک مسکن میباشد)و طبقات اول تا هفتم هر کدام شش واحد مسکونی به مساحت 1866(جمعاً43واحد مسکونی)در مرحله نازک کاری

تاریخ انتشار در سامانه: 1397/08/01 مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه: 1397/08/07 تاریخ بازدید:1397/08/02 لغایت 1397/08/07 ساعت 9:00 لغایت 13:00مهلت ارایه پیشنهاد: :1397/08/21 تاریخ بازگشایی :  1397/08/23  تاریخ اعلام به برنده :  1397/09/10

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در  مزایده (ودیعه)  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت     ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن)  به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir   (قسمت مزایده) مراجعه و یا شماره تلفن های دفتر ثبت نام 41934 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.ضمنا" کلیه اطلاعات محل شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.

ساعت : 07:41:00
تاريخ : 1397/08/06