اداره کل امور کارکنان اداره کل امور کارکنان

بازگشت

رییس اداره کل امورکارکنان

مسعود ارمغانی
رییس اداره کل امورکارکنان
تلفن : 021-66718073
نمابر : 021-66701295
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه چهارم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی