اعلام اسامی برندگان اعلام اسامی برندگان

مشتری گرامی

اسامی برندگان مسابقه هشتادویکمین سالروز تاسیس بانک مسکن به شرح ذیل می باشد.

ردیف نام و نام خانوادگی
1 سمیه محمدی شاملو
2 معصومه اناری
3 فهیمه ادیبی کاشکی
4 زینب جلیلیان
5 آیدا غضیانی
6 معصومه خراجی
7 حسین غریبی
8 معصومه شجاعی صدر
9 سمیرا دهقانی
10 محمود کریمی
11 شیما رناسی
12 مهناز عرفانیان
13 ربابه مشکانی
14 حمید آقا گل زاده
15 مهدی اسماعیلی
16 محدثه مستان آباد
17 معصومه سلیمانی نصر آبادی
18 معصومه کریمی
19 مینا موسوی
20 علی اناری
21 زهرا حاجی پور
22 مهسا دهقان نیری
23 پرستو نجفی خواه
24 قمر حاجب
25 مهدی غلامی
26 نوید احمد نژاد
27 مرضیه نظر
28 حمید پاسبانیان
29 اله سادات حسینی
30 سید هادی میر نژاد
31 سولماز زارعی
32 سید احمد منظر زاده
33 علی اکبر قاسم زاده
34 روح اله بحرینی
35 قادر بسطامی زاده
36 علی میرزایی
37 سیده مریم حسینی
38 سید معروف موسوی سیدکلا
39 سمیرا فقیهی
40 فاطمه علیزاده
41 سیده مهسا موسوی
42 رضا مردوخیان
43 مهدیه نستوه
44 ذلیخا علینژاد
45 دنیا موسی
46 مینا عبدی
47 محمد یمینی
48 آرزو پورلکزاییان
49 آرام نظری
50 مهناز تنکابنی
51 مینا بابا شاهی
52 مسعود ساطانی
53 فاطمه باغبان
54 زهرا پاپی
55 علی کریمی سنجابی
56 رضا عسگری
57 سعید بریجان
58 محمد اناری
59 مسعود کریمی
60 عاطفه میرزایی
61 بنفشه تاجیک
62 لیلا اقایی
63 علی صادقیان
64 فروزان جلیلیان
65 جواد خورشیدی فر
66 حسن حسن نژاد
67 محسن باباییان
68 غزاله جاتن
69 مهسا میرزایی
70 مهسا حیدری
71 معصومه میرزایی
72 لیدا نظمی
73 شهربانو میرزایی
74 مریم خدادادی
75 الناز اسماعیل پور
76 غفور مردوخیان
77 سپیده صداقت نیا
78 میلاد موسوی
79 مریم انوریان
80 یاسر محمدی
81 شکوفه انصاری فر