سپرده رها سپرده رها

فک رهن از طریق افتتاح سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار رها

فك رهن از وثيقه ملكي گيرندگان تسهيلات فروش‌ اقساطي‌مسكن و همچنین تسهيلات جعاله صرفاً در قبال افتتاح و انسداد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري رها به شرح زير امكان‌پذير مي‌باشد:

  1. طرح رها 2:

الف - سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت يك‌ساله ی طرح رها ی(2) : این سپرده با حداقل موجودی به ميزان 130 درصد مانده بدهي حين‌الفسخ ، با نرخ سود علي‌الحساب 16%  مي‌باشد.

ب- سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي، طرح رها (2): این سپرده با حداقل موجودی به ميزان 130 درصد مانده بدهي حين‌الفسخ تسهيلات ، با نرخ سود علي‌الحساب 11% مي‌باشد.

  1. طرح رها 1:

الف - سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت يك‌ساله، طرح رها (1): این سپرده با حداقل موجودی به ميزان 110 درصد مانده بدهي حين‌الفسخ تسهيلات ، با نرخ سود علي‌الحساب 15% مي‌باشد.

ب- سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي، طرح رها (1): این سپرده با حداقل موجودی به ميزان 110 درصد مانده بدهي حين‌الفسخ تسهيلات ، با نرخ سود علي‌الحساب 10% مي‌باشد.

توضیح 1: این مبالغ تا پایان مدت قرارداد(آخرین قسط) مسدود می باشد.

توضیح 2: نرخ سود سپرده ها مطابق سایر سپرده های مدت دار در هنگام تمدید با نرخ آن زمان تمدید خواهد شد.

 

تاریخ ویرایش1399/5/1- 13:56