تازه های اخبار تازه های اخبار

«امضای تفاهم نامه بین مدیریت شعب استان بوشهر و شرکت تعاونی کانون بازنشستگان»

جلسه برون سپاری قراردادهای مطالبات معوق روستایی بانک با حضورعقیل زینلی مدیر شعب بوشهر، جبرییل ایمانی رییس کانون بازنشستگان حمیدرضا صحابت رییس شرکت تعاونی توسعه کانون بازنشستگان، ، نادر خدری رییس کانون بازنشستگان استان بوشهر، محمدآکخواه مسیول دایره حقوقی مدیریت و محمدرضا ستاریان مسیول دایره وصول مطالبات مدیریت شعب استان بوشهر برگزار شد.

 

« به نام خدا»

«امضای تفاهم نامه بین مدیریت شعب استان بوشهر و شرکت تعاونی کانون بازنشستگان»

جلسه برون سپاری قراردادهای مطالبات معوق روستایی بانک  با حضورعقیل زینلی مدیر شعب بوشهر، جبرییل ایمانی رییس کانون بازنشستگان حمیدرضا صحابت رییس  شرکت تعاونی توسعه کانون بازنشستگان، ، نادر خدری رییس کانون بازنشستگان استان بوشهر، محمدآکخواه مسیول دایره حقوقی مدیریت و محمدرضا ستاریان مسیول دایره وصول مطالبات مدیریت شعب استان بوشهر  برگزار شد.

در این جلسه که به منظور برون سپاری قراردادهای مطالبات معوق روستایی بانک  برگزار گردید ، زینلی مدیر شعب استان بوشهر ضمن خوش آمدگویی به مهمانان گفت: به منظور کاهش وصول مطالبات این طرح مورد استقبال بوده و امیدواریم با استفاده از تجربیاتی که در این زمینه دارید بتوانیم به اهدافمان در این بخش برسیم.

سپس  حمیدرضا صحابت مدیر عامل شرکت تعاونی کانون بازنشستگان گفت: با برنامه هایی که در پیش داریم قصد داریم به هدف نهاییمان در بخش وصول مطالبات برسیم تا  بتوانیم از حداکثر کارمزد طرح بهره مند گردیم.

در این جلسه مقرر گردید امور مربوط به وصول اقساط  روستایی  شعب امام خمینی بوشهر، مرکزی و طالقانی بندرگناوه و بندر دیلم به شرکت مذکور سپرده شود.

 

 

آخرین بروزرسانی 1398/3/11