تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیر مدیر شعب استان بوشهر از کارکنان

تقدیر مدیر شعب استان بوشهر از کارکنان

موسوی مدیر شعب استان بوشهر از یازده نفر از همکارانی که بهترین عملکرد را طی هشت ماهه ابتدایی سال جاری داشتند تقدیر بعمل آورد.
موسوی مدیر شعب استان بوشهر از یازده نفر از همکارانی که بهترین عملکرد را طی هشت ماهه ابتدایی سال جاری داشتند تقدیر بعمل آورد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/23