تازه های اخبار تازه های اخبار

عملیات اصلاح شماره تلفن مشتریان

عملیات اصلاح شماره تلفن مشتریان

دهداری زاده: عملیات اصلاح شماره تلفن مشتریان در بانک اطلاعاتی سیستم تسهیلات و پس اندازمتمرکز در استان بوشهر به انجام رسید

دهداری زاده معاون مالی و فناوری استان اظهار داشت: همزمان با طرح هم کدسازی و تغییرشماره تلفن های استان بوشهراز 7 رقمی به 8 رقمی، وباتلاش همکاران دایره سیستم ها مدیریت، عملیات اصلاح 658ر73 شماره تلفن مشتریان در بانک اطلاعاتی سیستم تسهیلات و پس انداز متمرکز در کمتر از یک روز انجام پذیرفت.
وی افزود: این تغییر در حالی صورت پذیرفت که شرکت مخابرات استان بوشهر جهت اجرای طرح 8 رقمی نمودن شماره تلفن های استان از بیش از 600 فرمول مختلف استفاده نموده است.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23