تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری مسابقه فوتسال در استان بوشهر

به منظور ایجاد شادابی ونشاط در بین همکاران، مدیریت شعب استان اقدام به برگزاری مسابقه فوتسال بین تیم های منتخب شهرستان های بوشهر و دشتی نمود.

 اعضای تیم منتخب فوتسال شهرستان دشتی: شجاعی زاده، موسوی، گلبینی، نوشادی، چاهشوری، رضوی، عالی حسینی و خلیلی.

اعضای تیم منتخب فوتسال شهرستان بوشـهر: سهامی ، حیدرزاده، قاسمی، باغبان نژاد، حیاتی مطلق و پور مؤمن.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23