تازه های اخبار تازه های اخبار

بررسی عملکرد دستگاه های پایانه فروشگاهی در استان بوشهر

بررسی عملکرد دستگاه های پایانه فروشگاهی در استان بوشهر

« بررسی عملکرد دستگاه های پایانه فروشگاهی در استان بوشهر» به منظور بررسی عملکرد دستگاه های پایانه فروشگاهی جلسه ای با حضور صفری پور وکلهر همکاران اعزامی از اداره کل خدمات نوین، آزاد نماینده تام الاختیار شرکت آسان پرداخت پرشین و حمزییان وحاتمی نمایندگان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ، مهدی عالی حسینی کارشناس بازاریابی و ایمان صدری مسیول دایره سیستم های مدیریت شعب استان بوشهر، درمحل این مدیریت برگزار وپس از بررسی مسایل ومشکلات موجود وارانه راهکارهای لازم مصوباتی مورد توافق ورضایت طرفین قرارگرفت.

    

« بررسی عملکرد دستگاه های پایانه فروشگاهی در استان بوشهر»

به منظور بررسی عملکرد دستگاه های پایانه فروشگاهی جلسه ای با حضور صفری پور وکلهر همکاران اعزامی از اداره کل خدمات نوین، آزاد نماینده تام الاختیار شرکت آسان پرداخت پرشین و حمزییان وحاتمی نمایندگان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ، مهدی عالی حسینی کارشناس بازاریابی و ایمان صدری مسیول دایره سیستم های مدیریت شعب استان بوشهر، درمحل این مدیریت برگزار وپس از بررسی مسایل ومشکلات موجود وارانه راهکارهای لازم مصوباتی مورد توافق ورضایت طرفین قرارگرفت.

در این نشست که بیش از سه ساعت بطول انجامید، اقدامات صورت گرفته و معضلات موجود در خصوص دستگاه های کارت خوان مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت وراه حل های پیشنهادی جهت برطرف نمودن موانع موجود مطرح گردید .

در این جلسه مقرر گردید، شرکت های مذکور ظرف مدت معینی نسبت به احیای و جمع آوری دستگاه های کم تراکنش وصفر تراکنش اقدام نمایند. همچنین به منظور خدمت رسانی مطلوب ونیز پشتیبانی از دستگاه های مربوطه، رفع خرابی آن ها توسط شرکت های psp به صورت روزانه ودر اسرع وقت انجام پذیرد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/1