تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری همایش سلامت در استان بوشهر

برگزاری همایش سلامت در استان بوشهر

همایش سلامت با دو موضوع خانواده درمانی و تغذیه، مشکلات اضافه وزن و بیماری های مربوطه با حضور همکاران صف و ستاد و همسران ایشان به مدت دو روز در محل سالن اجتماعات بانک برگزار گردید که مورد استقبال همکاران واقع شد.

 همایش سلامت با دو موضوع خانواده درمانی و تغذیه، مشکلات اضافه وزن و بیماری های مربوطه با حضور همکاران صف و ستاد و همسران ایشان به مدت دو روز در محل سالن اجتماعات بانک برگزار گردید که مورد استقبال همکاران واقع شد.

در همایش خانواده درمانی، دکتر نیروزاده و دکتر دهقان، مطالبی را در جهت بهبود تحکیم خانواده و چگونگی رفتارهای عاطفی و روانی، اثر گذاری سلامت روان والدین بر سلامت روحی و تربیتی فرزندان، روان شناسی دوران نوجوانی و بلوغ و شیوه های درست رفتار با شرایط و مقتضیات این سن، پیشگیری از اضطراب و اختلالات روانی مانند افسردگی و وسواس، مثبت اندیشی، مدیریت و کنترل استرس در خانواده، آسیب شناسی خانواده، عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی، شاخص های کیفیت زندگی کاری و برنامه های بهبود و ارتقای سطح زندگی، مطرح نمودند.

در این دوره بیش از 155 از نفر همکاران و همسران ایشان شرکت داشتند.

همچنین دکتر رهبر مدرس همایش تغذیه به بیان موضوعاتی در خصوص تغذیه و مشکلات اضافه وزن و بیماری های مربوطه پرداختند و در انتها نیز به سیوالات مطروحه از طرف همکاران پاسخ دادند. در این دوره نیز بیش از150 نفر از همکاران و همسران ایشان شرکت نمودند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23