تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری مسابقات ورزشی در استان بوشهر

برگزاری مسابقات ورزشی در استان بوشهر

به منظور ایجاد شور نشاط در بین همکاران ، مدیریت شعب استان بوشهر اقدام به برگزاری مسابقه فوتسال و والیبال نمود.

 درمسابقه فوتسال که بین دو تیم بوشهر و برازجان برگزار گردید، تیم بوشهری موفق شد بانتیجه 3 بر2 به پیروزی برسد.

اعضای تیم فوتسال بوشـهر: سید ابراهیم مـوسوی، شجاعی زاده، کللی فرد، حـیدرزاده، افشارنسب، محمدی، صدری، باصولی، سهامی بوشهری وحیات داودی با مربیگری قدرتیان. اعضای تیم فوتسال برازجان: سید حسین موسوی، آکخواه، زندوی، عسکری، آرون، فقیه، زنگنه، پور فرخی، باقری و زارعی با مربیگری محقق نژاد.

درمسابقات والیبال تیم برازجانی موفق گردید تیم بوشهری را با نتیجه دو بریک شکست دهد.

اعضایتیم والیبال برازجان : ستاریان، حسن زاده، کهنسال، حیدری، عسکری و زندوی با مربیگری زنگنه.

اعضای تیم والیبال بوشهر: گلبینی، قاسمی، سهامی بوشهری ، شمسی، حیدری، افشار نسب و موسوی با مربیگری قدرتیان بودند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/1