فهرست اخبار فهرست اخبار

شعب موفق اردبیل در وصول مطالبات روستایی معرفی شد.

معاون مدیر اردبیل به همراه رییس دایره وصول مطالبات وکارشناس روابط عمومی مدیریت در جلسه ای که با هدف ارزیابی عملکرد موسسه حقوقی و داوری عدالت گستران محجوب در وصول مطالبات روستایی و تعیین هدف و انتظارات بانک در سالجاری برگزارشد ضمن بررسی نزدیک از روند اجرای وصول مطالبات و دیداربا اعضای این شرکت مسایل و مشکلات موجود در این بخش مورد کنکاش قرارگرفت.

معاون مدیر اردبیل به همراه رییس دایره وصول مطالبات  وکارشناس روابط عمومی مدیریت  در جلسه ای که با هدف  ارزیابی عملکرد موسسه حقوقی و داوری عدالت گستران محجوب در وصول مطالبات روستایی و تعیین هدف و انتظارات بانک در سالجاری  برگزارشد ضمن بررسی نزدیک از روند اجرای وصول مطالبات و دیداربا اعضای این شرکت  مسایل و مشکلات  موجود در این بخش مورد  کنکاش  قرارگرفت.

آقای اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل  ضمن تقدیر ازعملکرد خوب موسسه در کاهش مطالبات روستایی از نظر مبلغ و تعداد پرونده و تشکر از تلاش تک تک اعضای  شرکت در استفاده از فرصت بوجود آمده در تبصره 35 و بخشودگی سود و جرایم مطالبات روستایی ، اهمیت کار کارکنان شرکت را ویژه دانسته و  وصول مطالبات را چالش جدی بانک خواند و از عوامل و دست اندرکاران شرکت خواست تا از ابتدای سال و با برنامه ریزی صحیح  از فرصتهای  پیش رو در فصل برداشت  محصولات کشاورزی  نهایت استفاده را ببرند تا در نیمه اول سال به اهداف دسترسی داشته باشند چرا که وضع معیشت مردم تا پایان شهریور به لحاظ کشاروزی بودن منطقه  نسبت به سایر ایام سال مطلوب میباشد و به همین خاطر باید بیشترین استفاده را از این فرصت بدست آوریم.

 درادامه آقای کریم جمالزاده رییس دایره وصول مطالبات بانک نیز با اشاره به آمار و ارقام  مطالبات روستایی و تعیین هدف 10 درصدی برای کاهش مطالبات روستایی درسال98 گفت امیدواریم که شرکت و عوامل اجرا با تلاش و همت بیشتر و استفاده از تجربیات سالهای گذشته به اهداف دست یایند ضمن اینکه مجموعه مدیریت اردبیل نیز در کنار شما خواهد بود.

   آقای جمالی  رییس هیات مدیره شرکت حقوقی عدالت گستران محجوب ضمن ارایه  آمار و ارقام از همکاری صمیمانه روسای شعب مدیریت اردبیل تشکر نمود و از تلاش مجموعه عوامل شرکت  درسال 97 سخن به میان آورد و گفت  ما در سال97 نیز تلاش خواهیم کرد تا در کنار روسای محترم شعب مطالبات بانک را به حیطه وصول درآوریم به همین علت با روحیه مضاعف  و پشتکار مشغول فعالیت هستیم .

گفتنی است از لحاظ درصد وصولی به نسبت مطالبات به ترتیب شعب نیر، سرعین، پارس آباد و از نظر مجموع مبلغ وصولی شعب پارس آباد،مشکین شهر و بیله سوار رتبه های اول تا سوم را ازآن خود نمودند.

 

آخرین بروزرسانی 1398/6/31