معاون مدیر شعب اردبیل از همکار فعال در امورات بانکی تجلیل نمود.

معاون مدیر شعب اردبیل از همکار فعال در امورات بانکی تجلیل نمود.

اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل در جریان بازدید از شعبه جانباران اردبیل از سرکار خانم بیتا دولتخواه همکار فعال در امورات بانکی و مسلط به آمار و ارقام شعبه محل خدمت خود تجلیل نمود.

اکبر صفاری  معاون مدیر شعب اردبیل  در جریان بازدید از شعبه  جانباران اردبیل  از سرکار خانم بیتا دولتخواه  همکار فعال در امورات بانکی و مسلط به آمار و ارقام شعبه محل خدمت خود تجلیل نمود.

معاون مدیر شعب اردبیل با صحه گذاشتن به اهمیت احساس مسیولیت همکاران در قبال امورات محوله اضافه کرد: کسی که به آمار و ارقام  محل کار خود اشرافیت دارد، بهتر میتواند امورات مربوط را انجام دهد و با تحلیل محیطی و تلاش برای مرتفع نمودن نقاط ضعف و افزایش نقاط  قوت  سازمان و خود می تواند فرد مفیدی برای سازمان متبوعش  باشد.

وی همکاران را به جذب منابع  ارزان قیمت، وصول مطالبات  و مشتری مداری دعوت کرد و گفت در صحنه رقابت همه همکاران یک بازاریاب می باشند و باید برای باقی ماندن در صحنه رقابت همیشه رو به جلو حرکت کنیم  تا به اهداف عالی بانک دست یابیم.

گفتنی است از خانم بیتا دولتخواه همکار بانکدار شعبه جانبازان و فرزند معظم شهید، با اهدای هدایایی تجلیل بعمل آمد
آخرین بروزرسانی 1398/12/28