تجلیل از برترین های اردبیل درسال97

باحضور مدیر شعب اردبییل در جلسه بخشنامه خوانی صورت گرفت.

تجلیل از برترین های اردبیل درسال97

باحضور مدیر شعب اردبییل در جلسه بخشنامه خوانی صورت گرفت.

 در حاشیه جلسه بخشنامه خوانی ماهانه  که در مدیریت اردبیل برگزار شد از آقای بهنام میرزایی( رییس وقت شعبه بعثت) بابت انتخاب در بین یکصد بانکدار برتر با رتبه 92 کشوری و نیز  آقای محمد پناهی(رییس وقت شعبه فلسطین )بابت احراز رتبه97 کشوری  که بعنوان بانکدار برتر  درسال97 انتخاب شده بودند با اهدای‌لوح تقدیر ، تندیس و هدایا و آقای صابر اسدی بعنوان بازاریاب برتر نیمسال اول 97 با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل آمد.

همچنین از آقای بهنام میرزایی، محمد قربانی، فرشته دلپذیر، ابوالفضل محمدی، بهرام علویان،سعید تیزپر،ذاکر بی پیرایه،پروین سلیمان نیا و مهران شکری از کارکنان شعبه  بعثت  و محمد پناهی، انور باغبان رحیمی، بهنام منجم،لیلا وطن خواه، حسام علیزاده، و بابک فکرت از شعبه فلسطین و سید هادی پژوهی، کاظم خلفلوو حامد صلاحی ازکارکنان شعبه نیر که در ارزیابی عملکرد سال97  به ترتیب رتبه اول تا سوم را بدست آورده و مورد تشویق کتبی از امور کارکنان شده بودند با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل آمد.

 درادامه، از برگزیدگان سنجش اطلاعات شغلی سال97 در بخش پایوران آقای احسان محمد زاده، انصار عبدی و روح اله ساجد و در بخش بانکداران آرزو مخلوقی، ابراهیم بنیادی، محمد امین مناف زاده و یوسف عزیزی  و در بخش وصول مطالبات نیزآقایان داود رسولی نیا ، محسن آرین و ذکریا بی پیرایه از همکاران شرکتی شاغل در دایره وصول مطالبات بعنوان وصول گران برتر  و نیز اقای حسن حیدری در ارایه بیشترین پیشنهاد در نظام پیشنهادات و آقای ابراهیم بنیادی بعنوان همکار فعال در نظام پیشنهادات با ارایه لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1398/12/28