مراسم جشن تکلیف فرزندان د رمدیریت اردبیل برگزار شد.

مراسم جشن تکلیف فرزندان د رمدیریت اردبیل برگزار شد.

دراین مراسم که با حضور مدیر و معاون مدیرشعب استان ، امام جماعت مدیریت و جمعی از همکاران شاغل در مدیریت و شعب همراه با فرزندانشان که به سن تکلیف رسیده بودند در محل نماز خانه مدیریت اردبیل برگزار شد. ابتدا ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب استان اردبیل ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و تبریک مکلف شدن فرزندان همکاران مدعو، به اهمیت اطاعت از خداوند در زندگی و احساس آرامش آن پرداخت و برای فرزندان همکاران آرزوی موفقیت نمود.

 دراین مراسم که با حضور مدیر و معاون مدیرشعب استان ، امام جماعت مدیریت و جمعی از همکاران شاغل در مدیریت و شعب همراه با فرزندانشان که به سن تکلیف رسیده بودند در محل نماز خانه مدیریت اردبیل برگزار شد. ابتدا ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب استان اردبیل ضمن تبریک فرارسیدن  ماه مبارک رمضان و تبریک  مکلف شدن فرزندان همکاران مدعو، به اهمیت اطاعت از خداوند  در زندگی و احساس آرامش آن پرداخت و برای فرزندان همکاران آرزوی موفقیت نمود.

سپس حاج آقا قاسمی امام جماعت مدیریت اردبیل  با تشریح مسایل مهم دینی و سن تکلیف منجمله  تقلید ، اصول دین و فروع دین  و ...  فرزندان همکاران را با اصول اولیه عبادت  و اطاعت آشنا نمود.  و با طرح سوال به پاسخ دهندگان جوایزی اهدای نمود.

 در پایان جلسه مدال بندگی خداوند  که توسط شورای اقامه نماز تهیه شده بود توسط مدیر و معاون مدیر شعب استان  بر گردن فرزندان همکاران مکلف آویخته شده و هدایا و بسته های تهیه شده تقدیم ایشان گردید.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31