به مناسبت هفته پست صورت گرفت: نشست مدیر شعب اردیبل با مدیر کل پست استان اردبیل

مدیر شعب اردیبل: طرح اقدام ملی فرصتی برای خانه دار شدن است.

به مناسبت هفته پست صورت گرفت: نشست مدیر شعب اردیبل با مدیر کل پست استان اردبیل

مدیر شعب اردبیل به همراه کارشناس بازیابی با حضور در اداره کل پست اردبیل ضمن تبریک هفته پست به کارکنان اداره پست با اشاره به آمار و ارقام تسهیلات اعطایی در طول سالها فعالیت بانک در استان و خانه دار کردن مردم انواع حسابها و خدمات قابل ارائه بانک را تشریح کرد.

مدیر شعب اردبیل به همراه کارشناس بازیابی  با حضور  در اداره کل پست  اردبیل ضمن تبریک هفته پست به کارکنان اداره پست  با اشاره به آمار و ارقام  تسهیلات اعطایی در طول سالها فعالیت بانک در استان و خانه دار کردن مردم انواع حسابها و خدمات قابل ارائه بانک را تشریح کرد.

وی با تشریح صندوق مسکن یکم، حساب ممتاز، خدمات بانکداری الکترونیک، صدور ضمانتنامه ، خدمات صندوق امانات و ..  آمادگی خودرا جهت هرگونه  همکاری  با اداره پست اعلام  کرد و در خصوص طرح اقدام ملی  گفت: این  طرح  فرصتی  است که اشخاص واجد شرایط بتوانند با استفاده از آن صاحب خانه شوند.

مدیر شعب اردبیل  در بخش دیگری از سخنان خود  در جهت پیشبرد  اهداف وصول مطالبات و توزیع اخطاره های صادره برای وصول مطالبات بانک دعوت به همکاری نمود.

در ادامه محمد جوادی مدیر کل پست استان ضمن خیر مقدم و تشکر از خدمات بانک مسکن و با ابراز اینکه اکثر هموطنان با استفاده از تسهیلات بانک مسکن صاحب خانه شده اند  عملکرد بانک مسکن را ستود. در خصوص لینک شدن بانک مسکن جهت اخذ کد پستی به صورت آنلاین و چاپ اخطاریه ها و توزیع آنها ارائه نمود.

آخرین بروزرسانی 1400/1/10