تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب البرز در گردهمایی کارکنان متصدی:

ملاک رشد افراد میزان تعهد آنان به اهداف سازمان خواهد بود.

فریبرز نعیمی مدیر شعب استان با تقدیر از زحمات وتلاشهای همکاران متصدی به عنوان صفوف مقدم ارایه خدمت دربانک به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مباحث و مسایل جاری بانک پرداخت.
فریبرز نعیمی مدیر شعب استان با تقدیر از زحمات وتلاشهای همکاران متصدی به عنوان صفوف مقدم ارایه خدمت دربانک به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مباحث و مسایل جاری بانک پرداخت.

وی آراستگی و پوشش مناسب همکاران رادرسازمانی که رسالت اصلی آن فروش خدمات است اساسی و اثرگذاردراذهان مشتریان و مراجعین دانست.

نعیمی بااشاره به بازدیدهای ادواری ازشعب نظم و انظباط درمحیط کار به ویژه پس از انجام هزینه های گزاف بازسازی شعب را از الزامات رفتار سازمانی دانست.

وی شور و نشاط و دوری از خمودگی را یکی از انتظارات اصلی مجموعه مدیریتی بانک ارزیابی و تصریح کرد:نیروهای جوان باید توان و انرژی خود را دربدنه سازمان تزریق کنند.

مدیر شعب البرز با تاکید برلزوم گردش شغلی پرسنل به منظور افزایش توانمندیهای علمی و عملی آنان افزود:ما به همکارانی خلاق،تصمیم ساز و موثر نیاز داریم .

وی ادامه داد:اهداف بانک باید در دستور کار همه پرسنل و در تمامی رده  هاباشد و اینکه صرفا رییس شعبه پاسخگو باشد پذیرفته نیست.

فریبرز نعیمی تعلق و تعهد به سازمان، اولویت دهی به اهداف سازمان و تلاش موثر و کار آمد در جهت تحقق برنامه های بانک را ملاک و شاخص رشد افراد در سازمان ارزیابی کرد.

مدیر شعب البرز تکریم ارباب رجوع و رعایت حرمت و جایگاه بزرگان سازمان را یک وظیفه سازمانی دانست و بر حفظ و حراست از جایگاه فردی و سازمانی اشخاص در ایجاد ارتباط با مشتریان تاکید کرد.

وی یکی از نشانه های انظباط اداری و رسوخ فرهنگ صحیح رفتاری و سازمانی رانحوه بیان و گفتمان در تعاملات بین همکاران و مشتریان دانست وگفت:همکاران باید بدانند پرداخت اضافه کار،موافقت با تسهیلات خرید خانه وقرض الحسنه و سایر پرداختها صرفا با نظر مساعد مسولین شعب و ستاد انجام خواهد پذیرفت وبرهمین اساس نیز برنامه استراتژیک مدیریت طراحی و با تعیین سرانه در اختیار شعبه قرار گرفته است.

نعیمی بانک مسکن را متعلق به همه کارکنان دانست و ادامه داد حساسیت به منافع سازمانی و دوری از روزمرگی باید به عنوان یک فرهنگ دربین همکاران ایجاد شود.

مدیر شعب البرز همکاران این استان را دارای عملکرد مطلوب دانست و با توجه به حجم کار بالای موجود در این منطقه از کارکنان خواست با تقویت روحیه خدمت جویی و تسریع در ارایه خدمت به مشتریان موجبات جلب رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان را فراهم آورند.

وی فروش اقساطی مسکن مهر و بازگشت منابع پرداختی بانک مسکن مهر را یکی از اهداف مهم و الویت های سال جاری برشمرد و ادامه داد برنامه هایی در اینخصوص تدوین و طراحی شده است ولیکن همکاران نیز باید با درک حساسیت و اهمیت این موضوع نسبت به انجام صحیح آن اهتمام داشته باشند.

در این مراسم اسماعیل برزگرمعاونت اجرایی استان همکاران متصدی را به عنوان کارکنان خط مقدم در برخورد با مشتریان دارای تاثیر گذاری بالا دانست و هدف از برگزاری این مراسم را ایجاد فضای همدلی و ارتقای روحیه تعلق سازمانی برشمرد.

برزگر اشراف و برخورداری از اطلاعات و آمار شعبه را لازمه ورود به حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری دانست و تاکید کرد آگاهی از آمارهای عملکردی شعبه وظیفه ای نیست که تنها بر دوش رییس شعبه باشد و از این پس مشارکت کلیه کارکنان در حوزه عملکردی شعبه و به تناسب جایگاه و رده شغلی افرادمورد انتظار است.

معاونت اجرایی استان نظام مند شدن پرداختها بر اساس عملکرد را یکی از برنامه های کلان بانک دانست و افزود:برخورداری افراد از امکانات بانک و به ویژه بهره مندی از منافع مالی ارتباط مستقیم با عملکرد افراد خواهند داشت.

مهدی آل وردی معاونت مالی و فناوری استان نیز در این مراسم با ارایه گزارشی از عملکرد مدیریت استان در پایان سال92به تشریح و تبیین برنامه استراتژیک بانک تاکید کرد.

آل وردی منابع انسانی را به عنوان سرمایه ارزشمند و دانش محور بانک وبه عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تحقق اهداف بانک و این برنامه برشمرد و ارتقا توانمندیها ی پرسنل را از وظایف و کارکردهای اصلی سازمان قلمداد کرد.

وی برنامه ریزی هدفمند در بازاریابی را با تکیه و نگاه هوشمندانه به تغییرات محیطی مورد تاکید قرار دادو برخورداری از اطلاعات و ارتباطات را لازم و ضروری دانست.

مهدی آل وردی بانک را در بسیاری از زمینه ها قدرتمند دانست و از همه همکاران خواست ضمن برخورداری از تفکر سیستمی و اعتماد و اطمینان به توانمندیهای غالب بانک نسبت به جذب منابع و بازاریابی در فضای پر رقابت کنونی اقدام نمایند.

ایجاد فرهنگ کار گروهی با بهره گیری از پتانسیل جمعی همکاران در تمامی زمینه ها یکی دیگر از برنامه های مدیریت البرز در سالجاری است که از سوی معاونت مالی استان بر آن تاکید شد.
وی همچنین افزود:ارتقای جایگاه بانک در استان و کسب سهم 15درصدی از منابع استان از جمله مهمترین برنامه های استراتژیک بانک در سال 93 خواهد بود.

علیمحمدی رییس حوزه حراست استان نیز در این مراسم رعایت الزامات حفاظتی و قواعد سالم سازی محیط کار را یادآور شد و افزود:تکریم ارباب رجوع واحترام به بزرگان از مهمترین شاخص های شایسته سالاری و گزینش افراد برای تصدی سمتهای بالاتر خواهد بود.

شایان ذکر است در پایان این مراسم ضمن برگزاری پنل پرسش و پاسخ به سوالات همکاران متصدی از سوی روسای دوایر مدیریت استان پاسخ گفته شد و از 15نفر از همکاران متصدی که عملکرد قابل قبولی را در پایان 6ماهه دوم سال92داشته اند با اهدا لوح تقدیر و کارت هدیه قدردانی بعمل آمد
آخرین بروزرسانی 1394/4/22