تازه های اخبار تازه های اخبار

بانک مسکن میزبان جلسه شورای هماهنگی مدیران بانکهای استان هرمزگان

اولین جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان هرمزگان در سال 93به میزبانی بانک مسکن در سالن کنفرانس مدیریت شعب برگزار شد تا مشکلات و موانع موجود برسر راه بانکها را بررسی کرده و راه حلی متناسب با موضوع پیدا نمایند.
علی کمالی مدیر شعب هرمزگان ، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و خوش آمد گویی به مدیران سایر بانکهای استان به ارایه گزارشی از عملکرد این بانک پرداخت وبه گوشه ای از مشکلات بانکهای استان در زمینه های مختلف علی الخصوص در بخش مطالبات معوق اشاره کرده وبرلزوم تعامل هرچه بیشتر شبکه بانکی بر وصول مطالبات معوق استان تاکید کرد و خواستار همندیشی بیشتر بانکها شد و گفت همه باید تلاش کنیم تا با تعامل ،همدلی و هماهنگی ،مشکلات شبکه بانکی استان را مرتفع سازیم و راه کار مناسب جهت موضوعات مختلف پیدا شود .
در ادامه قاسمی نژاددبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ضمن تقدیر از میزبانی بانک مسکن به تشریح دستور کار جلسه با موضوع بررسی مصوبات جلسه قبل ،وضعیت نقدینگی و منابع و مصارف سیستم بانکی ،وضعیت مطالبات کلان بانکها ،مشکلات سیستم بانکی در زمینه دعاوی قضایی ،مشکلات پرونده های اجرایی در اداره کل ثبت استاد واملاک ،تعیین تکلیف صاحبان امضای حساب کمیسیون ،درخواست بانک قوامین بمنظور عضویت در کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و بازنگری جدول منابع و مصارف ماهانه بانکها پرداخت .
و سپس در خصوص موارد مطروحه بحث وتبادل نظر انجام شد واعضای حاضر درجلسه راهکارها و نظرات وپیشنهادهای خود را جهت هماهنگی وافزایش تعامل شبکه بانکی بیان کردند.
آخرین بروزرسانی 1394/5/1