تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه هماهنگی با کارکنان انتظامات هرمزگان

با حضور مسیولین حوزه حراست مدیریت شعب استان هرمزگان جلسه هماهنگی با کلیه پرسنل انتظامات برگزا رشد .

 در این نشست ا بتدا محمد امین وفاداری مسیول حوزه حراست مدیریت با اشاره به سوی استفاده از فضای مجازی ، از کلیه پرسنل انتظامات خواست با توجه به حساسیت موضوعات امنیتی از شایعه پراکنی در فضای مجازی پرهیز نمایند .

 وفاداری همچنین با تاکید بر حفظ هوشیاری در حین انجام عملیات پولرسانی ،  در بخش دیگری از سخنان خود پرسنل ا نتظامات را به حفظ آراستگی و  پوشش ظاهری مناسب توصیه کرد و گفت : رعایت نظم وانظباط در نیروی انتظامات یک ضرورت است .

مسیول حوزه حراست بیان داشت : انتظامات علاوه بر وظایف مختص خود باید برای سایر کارکنان ومشتریان الگو باشند و در هر شرایطی مراقب رفتار و اعمال خود باشند .

در ادامه  این نشست  مهرداد جهانگیری معاون پرسنلی حوزه حراست رعایت نظم و ا نضباط در پست نگهبانی را مهم دا نست وآن را باعث آرامش و آسایش درکار بیان داشت .

وی افزود : داشتن ظاهری آراسته  و منظم که بتواند نظم وانظباط یک نیروی حراست وا قتدار انتظامات را به نمایش بگذارد باعث افزایش امنیت و احساس اعتماد مشتریان می شود.

سپس کارکنان ا نتظامات هرکدام جداگانه  به بیان مسایل و مشکلات و شرایط کاری خود پرداختند و در پایان این جلسه نیز  نوح داوری معاون فیزیکی حوزه حراست ضمن پاسخگویی به سیوالات کارکنان ا نتظامات پاسخگو بودن حوزه حراست به مسایل و مشکلات کارکنان را از اولویتهای این حوزه برشمرد.

 

 

آخرین بروزرسانی 1397/10/11